Bestyrelse

DeiC hører under Styrelsen for Forskning og Uddannelse, Uddannelses- og Forskningsministeriet. Bestyrelsen er udpeget efter indstilling fra Danske Universiteter, Det Frie Forskningsråd og det tidligere Det Strategiske Forskningsråd – nu Innovationsfonden. Bestyrelsen er udpeget frem til udgangen af 2019.


Medlemmerne

bestyrelsesformand Børge Obel Centerleder Børge Obel
Interdisciplinary Center for Organizational Architecture
Aarhus Universitet (formand)
Mail: bo@icoa.au.dk
Dekan John Renner Hansen
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Københavns Universitet
Mail: dekan@science.ku.dk
Fagdirektør Ingrid Melve
Kunnskapsdepartementets Tjenesteorgan
Mail: Ingrid.melve@uninett.no
Professor Helle Rootzen
DTU Compute
Danmarks Tekniske Universitet
Mail: hero@dtu.dk
Institutleder Peder Thusgaard Ruhoff
Institut for Biokemi og Molekylær Biologi
Syddansk Universitet
Mail: ptr@bmb.sdu.dk
Direktør Karen Skovgaard‐Petersen
Det Danske Sprog‐ og Litteraturselskab
Mail: ksp@dsl.dk
Direktør Malou Aamund,
Google Danmark
Mail: aamund@google.com
  Observatør
Specialkonsulent Troels Rasmussen
Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Mail: trra@ufm.dk
Keywords: