Bestyrelse

DeIC er etableret under Styrelsen for Forskning og Innovation, og bestyrelsen er udpeget efter indstilling fra Danske Universiteter, Det Frie Forskningsråd og Det Strategiske Forskningsråd. Bestyrelsen sidder på et forlænget mandat frem til 30. april 2018.

DeIC er etableret under Styrelsen for Forskning og Innovation, og bestyrelsen er udpeget efter indstilling fra Danske Universiteter, Det Frie Forskningsråd og Det Strategiske Forskningsråd. Bestyrelsen er valgt for en fireårig periode, fra 1. april 2012 til 30. april 2016. Bestyrelsens mandat blev i april 2016 forlænget frem til 30. april 2018.


Medlemmerne

Centerleder Børge Obel
Interdisciplinary Center for Organizational Architecture
Aarhus Universitet (formand)
Mail: bo@icoa.au.dk
Dekan John Renner Hansen
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Københavns Universitet
Mail: dekan@science.ku.dk
Chief Technology Officer Ingrid Melve
UNINETT A/S
Mail: Ingrid.melve@uninett.no
Docent Helle Rootzen
DTU Compute
Danmarks Tekniske Universitet
Mail: hero@dtu.dk
Institutleder Peder Thusgaard Ruhoff
Institut for Biokemi og Molekylær Biologi
Syddansk Universitet
Mail: ptr@bmb.sdu.dk
Direktør Karen Skovgaard‐Petersen
Det Danske Sprog‐ og Litteraturselskab
Mail: ksp@dsl.dk
Direktør Malou Aamund,
Google Danmark
Mail: aamund@google.com
  Observatør
Specialkonsulent Troels Rasmussen
Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Mail: trra@ufm.dk
Keywords: