DeiC HPC LedelsesCAB

HPC LedelsesCAB har til formål at rådgive DeiCs bestyrelse omkring den strategiske og økonomiske udvikling af de nationale HPC centre.

Gruppen består af en beslutningstager på ledelsesniveau fra hver af de deltagende partnere i de nationale centre, formanden for den videnskabelige komite (eScience komiteen) og formanden for den tekniske referencegruppe, samt DeiCs direktør.

De deltagende parter i de nationale HPC centre er defineret som universiteter (eller øvrige offentlige forskningsinstitutioner), der har investeret i opbygning og drift af et nationalt anlæg.


Arbejdsopgaver 

 1. Udforme indstilling til DeiCs bestyrelse om strategi for indretning og drift af nationale HPC/data centre, herunder alle økonomiske og tekniske forhold.
 2. Udforme strategi for indretning og udvikling af DeiC kompetencecenter, herunder årlig indstilling med forslag til budget for kompetencecenteret til DeiCs bestyrelse.
 3. Rådgive DeiCs bestyrelse efter dennes behov.

Medlemmer af HPC LedelsesCAB

Medlemmerne er:

 • Dekan Martin Zachariasen, Det Naturvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet (National HPC Center, SDU) Formand
 • Professor Jeppe Olsen, Institut for Kemi, Aarhus Universitet (AU repræsentant i DeiC Nationale HPC Center, SDU)
 • Chefkonsulent Peter Løngreen, DTU Systembiologi (DeiC Nationale LifeScience Supercomputer, DTU)
 • IT-Chef Anders Wäänänen, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet (KU repræsentant i DeiC National LifeScience Supercomputer, DTU)
 • Områdedirektør, it-bevaring Bjarne Andersen, Det Kgl. Bibliotek (DeiC Nationale Kulturarvscluster, Det Kgl. Bibliotek)
 • Chief Development Officer Josva Kleist, NORDUnet (Formand for DeiC eSciencekomite)
 • IT-administrator Mads Boye, Aalborg Universitet (Formand for HPC TekRef)
 • Direktør Steen Pedersen, DeiC

Sekretariatsbetjening: Sekretariatschef Gitte Kudsk, DeiC.


Referater