WAYF Change Advisory Board

Til at vejlede om den fremtidige udvikling af WAYF har DeiC nedsat et Change Advisory Board.

Medlemmer

  • Henrik Ejby Bidstrup, IT-Universitetet (indstillet af Danske Universiteter, CIO Forum), formand
  • Mikael Møller Hansen, Aalborg Universitet (indstillet af Danske Universiteter, CIO Forum)
  • Jacob Harder, Styrelsen for IT og Læring (indstillet af Undervisningsministeriet)
  • Jacob Larsen, Det Kongelige Bibliotek (indstillet af Kulturministeriet)
  • Bo Öhrström, Kulturstyrelsen (indstillet af Kulturministeriet)
  • vakant (indstillet af Danske Universiteter, CIO Forum)
  • vakant (indstillet af Professionshøjskolernes Rektorkollegium)

Medlemmerne er udpeget for perioden 1. februar 2014 - 1. februar 2017.

Keywords: