DKCERT CAB

​Til at vejlede om den fremtidige udvikling af DKCERT har DeiC nedsat et Change Advisory Board.

Medlemmer

  • Informationssikkerhedschef Ole Boulund Knudsen, Århus Universitet (indstillet af CISO-Forum) Formand
  • IT-Souschef Mads Sinkjær Kjærgaard, Roskilde Universitet (indstillet af Rektorkollegiets CIO-Forum)
  • Netværksadministrator Lasse Birnbaum Jensen, Syddansk Universitet (indstillet af Net TekRef)
  • Informationssikkerhedschef Poul Halkjær Nielsen, Københavns Universitet (indstillet af CISO-Forum)
  • Koncernsikkerhedskoordinator Torsten Friis, Slots- og Kulturstyrelsen (repræsentant fra øvrige samarbejdspartnere)

Medlemmerne er udpeget for en tre-årig periode, startende ved det første møde. 

Keywords: