Bestyrelse

DeiC hører under Styrelsen for Forskning og Uddannelse, Uddannelses- og Forskningsministeriet. Der blev for 2019 udpeget en interimsbestyrelse som en overgang frem til ny organisering for national digital forskningsinfrastruktur.  Interimsbestyrelsen er forlænget for 2020 og til en ny organisering forventes at være på plads pr. 1. januar 2021. Interimsbestyrelsen er udpeget af hvert af de 8 universiteter og af Styrelsen for Forskning og Uddannelse.
Bestyrelsen er udpeget frem til udgangen af 2020.

 


Medlemmerne

Dekan John Renner Hansen (formand)
Københavns Universitet
Mail: renner@science.ku.dk
  Universitetsdirektør Arnold Boon
Aarhus Universitet
Mail: director@au.dk
  Dekan Henrik Bindslev
Sýddansk Universitet
Mail: hebi@tek.sdu.dk
  Universitetsdirektør Peter Lauritzen
Roskilde Universitet
Mail: pl@ruc.dk
  Dekan Henrik Pedersen
Aalborg Universitet
Mail: dekan-tech@aau.dk
  Universitetsdirektør Claus Nielsen
DTU
Mail: direktor@adm.dtu.dk
  Universitetsdirektør Kirsten Winther Jørgensen
CBS
Mail: kwj.ls@cbs.dk
  Prorektor Jens Chr. Godskesen
IT-Universitetet
Mail: jcg@itu.dk
  Kontorchef Lars Christensen
Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Mail: lach@ufm.dk

 

 

Revideret 09/10/15

Relaterede nyheder

Relateret indhold