Bestyrelse

DeiC hører under Styrelsen for Forskning og Uddannelse, Uddannelses- og Forskningsministeriet. Bestyrelsen er udpeget efter indstilling fra Danske Universiteter, Det Frie Forskningsråd og det tidligere Det Strategiske Forskningsråd – nu Innovationsfonden. Bestyrelsen er udpeget frem til udgangen af 2019.

Direktør Malou Aamund, Google Danmark er udtrådt af bestyrelsen pr. 1. april 2018.


Medlemmerne

bestyrelsesformand Børge Obel Centerleder Børge Obel
Interdisciplinary Center for Organizational Architecture
Aarhus Universitet (formand)
Mail: bo@icoa.au.dk
Dekan John Renner Hansen
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Københavns Universitet
Mail: dekan@science.ku.dk
Fagdirektør Ingrid Melve
Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning
Mail: Ingrid.melve@unit.no
Professor Helle Rootzen
DTU Compute
Danmarks Tekniske Universitet
Mail: hero@dtu.dk
Institutleder Peder Thusgaard Ruhoff
Institut for Biokemi og Molekylær Biologi
Syddansk Universitet
Mail: ptr@bmb.sdu.dk
Direktør Karen Skovgaard‐Petersen
Det Danske Sprog‐ og Litteraturselskab
Mail: ksp@dsl.dk
  Observatør
Specialkonsulent Troels Rasmussen
Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Mail: trra@ufm.dk

 

 

 

Keywords: