Bestyrelse

DeiC hører under Styrelsen for Forskning og Uddannelse, Uddannelses- og Forskningsministeriet. Der er for 2019 udpeget en interimsbestyrelse som en overgang frem til ny organisering for national digital forskningsinfrastruktur pr. 1. januar 2020. Interimsbestyrelsen er udpeget af hvert af de 8 universiteter og af Styrelsen for Forskning og Uddannelse.
Bestyrelsen er udpeget frem til udgangen af 2019.

 


Medlemmerne

Dekan John Renner Hansen (formand)
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Københavns Universitet
Mail: dekan@science.ku.dk
  Universitetsdirektør Arnold Boon
Aarhus Universitet
Mail: director@au.dk
  Dekan Henrik Bindslev
Sýddansk Universitet
Mail: hebi@tek.sdu.dk
  Prorektor Peter Kjær
Roskilde Universitet
Mail: pkjaer@ruc.dk
  Dekan Henrik Pedersen
Aalborg Universitet
Mail: dekan-tech@aau.dk
  Forskningsdekan Katrine Krogh Andersen
DTU
Mail: rdean@adm.dtu.dk
  Universitetsdirektør Kirsten Winther Jørgensen
CBS
Mail: kwj.ls@cbs.dk
  Prorektor Jens Chr. Godskesen
IT-Universitetet
Mail: jcg@itu.dk
  Kontorchef Lars Christensen
Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Mail: lach@ufm.dk

 

 

Keywords: