DeiC Nationale HPC Center, SDU

DeiC Nationale HPC Center, Syddansk Universitet, er en supercomputer med over 14.016 processorkerner. Den er anvendelig til et bredt spektrum af databehandlingsopgaver, der kræver stor regnekraft.

For at udbrede anvendelsen af eScience til et bredt spektrum af forskningsområder har DeiC i samarbejde med Syddansk Universitet etableret et nationalt supercomputercenter. Computeren hedder ABACUS 2.0. Den blev indviet den 24. marts 2015 og senere udvidet i maj 2016.

Abacus 2.0 har 14.016 processorkerner og en teoretisk ydeevne på 766 teraflop/s (billioner udregninger med flydende komma i sekundet).

Køling i supercomputerenAnskaffelsen er finansieret med et bidrag på 15 mio. kr fra DeiC og et lån på 20 min kr. stillet til rådighed af SDU.

Lånet tilbagebetales ved et garanteret køb fra SDU med 3.75 mio. kr/år, Aarhus Universitets køb på 1,25 mio. kr./år og Aalborg Universitets køb på 0,25 mio. kr./år i 4 år.

De øvrige universiteter har skrevet under på en interessetilkendegivelse om anvendelse af faciliteterne.

Samarbejdet med SDU om opbygningen af et nationalt HPC Center blev etableret, efter at DeiC havde indkaldt interessetilkendegivelser fra universiteter og andre relevante parter om nationalt samarbejde på området.

Computeren er specificeret i et samarbejde med Syddansk Universitet, eSciencekomiteen og HPC TekRef.

Fakta om ABACUS 2.0

ABACUS 2.0 - DeiC National HPC Centre, SDU

Get access - få adgang til beregningstid på computeren

 
 

Denne film er fra før den nye ABACUS 2.0, som blev indviet maj 2016.