Teknisk Referencegruppe for High Performance Computing

Teknisk Referencegruppe for High Performance Computing (HPC TekRef) er en åben gruppe, hvor alle med interesse for teknikken omkring High Performance Computing er velkomne.

Formålet med gruppen er at facilitere erfaringsudveksling og gensidig inspiration på tværs af institutionerne.

Derudover fungerer gruppen som referencegruppe for DeiC i forbindelse med 

  1. formulering af forslag til indretning af nationale HPC- og datacentre.
  2. at følge med i relevant teknologisk udvikling på internationalt niveau og sikre den nødvendige videndeling nationalt.
  3. at udpege deltagere i nationale og internationale tekniske fora på DeiCs vegne.

Gruppen supplerer dermed DeiC eScience Komite, der repræsenterer det videnskabelige område. 

Gruppen er sekretariatsbetjent af DeiC.

Gruppen indstiller en kandidat til formand, som udpeges af DeiCs bestyrelse. Formanden vil indgå i HPC CAB ledergruppen, der er ansvarlig for udviklingen af HPC på nationalt niveau. 

Gruppen mødes ca. tre gange årligt. Møderne arrangeres af formanden i samarbejde med sekretariat og evt. værtsinstitution. 

Formand for gruppen er it-administrator Mads Boye, Aalborg Universitet.

Kontakt sekretariatschef Gitte Kudsk for yderligere information om HPC TekRef.


Dokumenter

Keywords: