Teknisk Referencegruppe for netinfrastruktur

Teknisk Referencegruppe for netinfrastruktur (Net TekRef) er sammensat af netværksansvarlige fra en række af de tilsluttede institutioner

Gruppen har ca. 30 medlemmer og afholder to årlige møder.

Alle med interesse for net og netrelaterede tjenester fra de tilsluttede institutioner er velkommen til at deltage. 

På møderne, der afholdes på skift hos de deltagende medlemmers institutioner, startes med en præsentation af netværksforholdene på værtsinstitutionen. Herefter præsenteres og diskuteres tekniske emner af fælles interesse, evt. ved indkaldte oplægsholdere.

Gruppen er rådgivende overfor DeiC i forbindelse med udvikling af net og nettjenester. 

Formanden for den tekniske referencegruppe er Lasse Birnbaum Jensen fra SDU (e-mail: lasse@sdu.dk).

Keywords: