Strategisk mål: Sikre en national udvikling af e-infrastruktur efter internationale standarder

DeiC skal sikre en effektiv national ressourceudnyttelse og sikre adgang til e-infrastruktur, der lever op til højeste internationale standarder. Herigennem skal DeiC være med til at sikre et højt internationalt niveau på eScience-området.

DeiC samarbejder med institutionerne om at vurdere, hvad der i et givet tilfælde er den bedste løsning: Institutionens egne lokale løsninger, løsninger på tværs af institutioner, nationale løsninger eller internationale løsninger.

Delmål

  • Udvikle og levere services på nationalt niveau
  • Samarbejde med institutionerne om udbredelse, facilitering, udvikling og drift af løsninger
  • Sikre at e-infrastrukturen også i fremtiden kan fungere efter internationale standarder
  • Sikre optimal udnyttelse af de nationale e-infrastrukturer