Strategisk mål: Udbrede anvendelsen af eScience

Som en central del af DeiCs mandat fra Styrelsen for Forskning og Innovation og i aftalen med universiteternes rektorer indgår forventninger om, at eScience udbredes til flere forskningsgrupper end i dag.

Det gælder særligt forskere inden for de humanistiske, samfunds- og sundhedsvidenskabelige områder. Inden for det naturvidenskabelige og tekniske område er der en stærkere tradition for anvendelse af eScience i forbindelse med forskningsprojekter, men også her er der grupper, der kan løftes.

Det vurderes, at der generelt er et stort uudnyttet potentiale for at opnå forskningsresultater gennem anvendelse af eScience, også i forhold til det internationale niveau.

Det er et kerneområde for DeiC at levere en målrettet indsats for spredning af den viden, der findes omkring eScience nationalt og internationalt, samt at levere assistance til at komme i gang med eScience-projekter. DeiC har etableret et eScience-kompetencecenter, der har til formål at inspirere og vejlede forskerne om eScience i samarbejde med universiteterne.

Delmål

  • Sikre samarbejde med det enkelte universitet om kompetencecentrets virke
  • Facilitere vidensdeling om anvendelse af e-infrastrukturer og ressourcer inden for eScience
  • Sikre unge forskere tilbud om uddannelse inden for eScience i samarbejde med universiteterne