Strategisk mål: Koordinere løsninger til datamanagement og store datamængder

Mængden af forskningsdata er stadig stigende. Det samme gælder kravene til langtidsbevaring. Muligheden for at genfinde, genbruge og dele data på tværs af forskningsgrupper er også et kriterium.

DeiC har i samarbejde med universiteterne, DEFF, Rigsarkivet, Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek udarbejdet en national strategi for forsknings-datamanagement. Udfordringen er nu at sikre implementeringen af strategien og det fortsatte samarbejde på nationalt niveau.

Delmål

  • Koordinere implementeringen af den nationale datamanagementstrategi i samarbejde med DEFF
  • Facilitere videndeling om datamanagement-initiativer
  • Koordinere datamanagementløsninger og sikre et passende udbud
  • Sikre sammenhæng mellem lokale, nationale og internationale e-infrastrukturløsninger på området.