WAYF Change Advisory Board

Til at vejlede omkring den fremtidige udvikling af WAYF har DeIC nedsat et Change Advisory Board

Medlemmer

  • Henrik Ejby Bidstrup, IT-Universitetet  (Indstillet af Universiteternes Rektorkollegie, CIO Forum) Formand
  • Jacob Larsen, Det Kongelig Bibliotek (Indstillet af Kulturministeriet)
  • Bo Kolbøl, CBS (Indstillet af Universiteternes Rektorkollegium, CIO Forum)
  • Jacob Harder, STIL Styrelsen for IT og Læring (Indstillet af Undervisningsministeriet)
  • Jacob Steen Madsen, UCSyd (Indstillet af Professionshøjskolernes Rektorkollegie)
  • Bo Öhrström, Kulturstyrelsen (Indstillet af Kulturministeriet)
  • Mikael Møller Hansen, Aalborg Universitet (Indstillet af Universiteternes Rektorkollegie, CIO Forum)

Medlemmerne er udpeget for perioden 1. februar 2014 - 1. februar 2017.

Keywords: