WAYF Change Advisory Board

Til at vejlede om den fremtidige udvikling af WAYF har DeiC nedsat et Change Advisory Board.

Medlemmer

  • It-chef Henrik Ejby Bidstrup, IT-Universitetet (indstillet af Danske Universiteter, CIO Forum), formand
  • IT-arkitekt Max Andersen, CBS (indstillet af Danske Universiteter, CIO Forum)
  • Systemadministrator Henrik Larsen, Aalborg Universitet (indstillet af Danske Universiteter, CIO Forum)
  • Kontorchef Klaus Østergaard Jensen, Styrelsen for IT og Læring (indstillet af Undervisningsministeriet)
  • Teamleder Christian Tønsberg, DTU (repræsentant for DEFF, indstillet af Koordiationsudvalget))
  • IT-udvikler David Grove Jørgensen. Det Kgl. Bibliotek (indstillet af Koordinationadudvalget))
  • Projektleder Bue Worm Rothausen (indstillet af Professionshøjskolernes Rektorkollegium)

Medlemmerne er udpeget for perioden 1. oktober 2018 - 31. december 2019. 

Gruppen sekretariatsbetjenes af Chef for WAYF Henrik Larsen (henrik.larsen  @deic.dk)

Keywords: