Årshjul

For at sikre sammenhæng i de strategiske og administrative opgaver i DeiC arbejder vi efter et årshjul.

DeiC årshjulÅrshjulet viser sammenhængen mellem bestyrelsens, ledelsens og organisationens opgaver inden for

  • Strategi, strategiske handlingsplaner, drifts- og projekthandleplaner
  • Budget og opfølgning
  • Information - årsrapport, interne informationsmøder, møder med interessenter og den årlige konference.

 

Årshjul 2018

Keywords: