Gå til hovedindhold

Strategi, kommissorier og leverancer 2022 og 2023-24

Forarbejdet

Kommissoriet som lagde grund for arbejdet med den nationale strategi for data management baseret på FAIR principperne, blev udarbejdet på baggrund af en strategi (2021). Strategien Strategien er en del af udmøntningen af EU’s direktiv om åbne data og den danske implementering af dette i PSI-loven. Strategien definerer et antal principper og tilhørende indsatsområder, med det formål at styrke udbredelse og finansiering og god data management-praksis, baseret på FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable), i Danmark.

For at sikre den nationale koordinering af implementeringen af strategien har Uddannelses- og Forskningsstyrelsen nedsat en følgegruppe.

Arbejdet i 2022

Resultatet af det indledende arbejde kan nu læses om i rapporten ’Afrapportering vedrørende den Nationale Strategi for Data Management baseret på FAIR principper (2022)’.

Arbejdsgrupperne har blandt andet beskæftiget sig med spørgsmål om certificering af tjenester og infrastrukturer, universiteternes politikker på data management området, udgifter i forbindelse med FAIR data management, og kompetenceudvikling på området.

Af rapporten fremgår det blandt andet, at de danske universiteter allerede har eller arbejder på data management politikker, hvor FAIR tiltag er inkluderet. Der er dog stadig en lang vej fra politikker til egentlig implementering af FAIR principperne, og der er derfor behov for, at FAIR i praksis når længere ud i forskningsmiljøerne.

Arbejdet i 2023

Med afsæt i arbejdsgruppernes resultater og anbefalinger, som kan læses i rapporten fra 2022, blev et kommissorie for mandatperioden 2023-24, og bygger altså ovenpå det arbejde der allerede er lavet i 2022.

I løbet af året vil du her kunne finde links til et opdateret kommissorium, handlingsplan og rapport for 2023-24.

Revideret
09 maj 2023