Nationalt Forum for Forskningsdata Management

Nationalt Forum for Forskningsdata Management (DM Forum) fremmer fag- og forskernære initiativer inden for forskningsdatamanagement.

DM Forum samler nøglepersoner ved de forskningsdatastøttefunktioner, som enten er under etablering eller udbygning på de danske universiteter og hos Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Rigsarkivet. 

Formålet er at fremme fag- og forskernære initiativer inden for forskningsdatamanagement i universitetsregi, og koble dem i et nationalt og internationalt samarbejde med fokus på:

 • Tværgående videndeling (forums møder mv.).
 • Tværgående aktiviteter - forskellige former for kortlægninger, afklaringer og udvikling af best practises mm.
 • Forankring af det lokale arbejde med etablering eller udbygning af forskningsdatastøttefunktioner.
 • Kompetenceudvikling - Train-the-Trainers - primært for DM Forum medlemmer.

Medlemmer

DM Forum er etableret med 30 medlemmer udpeget af interessenterne. Forummet er bredt sammensat og tæller både forskere og personer tilknyttet universitetsbibliotekern, forskningsstøtteenhederne, universitetsadministrationerne og -ledelserne, IT-afdelingerne og bevaringsinstitutionerne.

Rammer for arbejdet

På baggrund af anbefalingerne i datamanagement strategien, er forummet teknisk set etableret som et treårigt pilotprojekt. Projektet afrapporterer aktiviteter og leverancer til DeiC bestyrelsen og DEFF styregruppen for årlig evaluering og stillingtagen til, hvorvidt og hvordan det skal fortsætte.

Møder

Kommende

 • 2. oktober 2018
 • 6. december 2018

Afholdte

 • 14. juni 2018
 • 5. april 2018
 • 26. januar 2018
 • 4. september 2017
 • 17. maj 2017
 • 7. februar 2017
 • 5. oktober 2016
 • 22. juni 2016
 • 18. marts 2016
 • 11. januar 2016
 • 26. oktober 2015
 • 25.-26. august 2015 (kick off)