National RDA node (DK-RDA)

Research Data Alliance - også kendt som RDA - er et væsentligt internationalt netværk for interessenterne i forskningsdatamanagement. En dansk national RDA node (DK-RDA) er forankret i Nationalt Forum for Forskningsdata Management (DM Forum)

I perioden december 2018 til maj 2020 skal den danske RDA node  bl.a.

  • promovere udvalgte RDA outputs i samarbejde med relevante aktører som fx Digital Humanities Lab
  • arbejde for implementeringen af udvalgte RDA anbefalinger
  • arbejde for at den viden som produceres i RDA arbejdsgrupper optages i nationale Open Science/FAIR initiativer
  • øge antallet af RDA medlemmer i Danmark
  • øge Danmarks repræsentation i RDA working groups (RDA WG) og interest groups (IG) og bidrage til oprettelsen af mindst én IG
  • hjælpe forskere fra danske universiteter til at opnå RDA Early Career grants
  • medvirke til at markedsføre de lokale støtteenheders services indenfor forskningsdatamanagement

Dette arbejde skal ske i koordination med relevante nordiske og europæiske organisationer.

Yderligere informationer: