Train-the-Trainers

Kompetenceudvikling faciliteret af DM Forum.

Train-the-Trainers er et fælles kompetenceudviklingsforløb primært målrettet universiteternes og bevaringsinstitutionernes nøglepersoner på datamanagementområdet, og en DM Forum aktivitet med særskilt budget.

I det omfang arrangementerne er åbne for andre, annonceres de på deic.dk og vidensportal.deic.dk, DeiCs LinkedIn profil mm.

Kommende arrangementer

Overskrift Tid og sted
 • EDISON Data Science Framework (EDSF): 
  Facilitating Data Science Curricula Development
  and organisational capacity building

Åbent for alle (max 40 deltagere)

Program | Tilmelding

31. maj 2018 København

 

 • Building the capabilities for a professional RDM support service

Åbent for alle (max 25 deltagere)

ProgramTilmelding

15. juni 2018 København

 

 

 

Tidligere arrangementer

Overskrift Tid og sted
 • Forskningsdata og metadata workshop for eksperter 

Program | Billeder fra workshoppen

25. april 2017 Odense

 • Persondata i forskning

Program | Notat fra workshoppen

24. april 2017 AAU i København

 • Juridiske udfordringer ved reproducerbar forskning

Program | Notat fra workshoppen

30. marts 2017 AU i Emdrup

 • Adgang til og råderet overdata

Program | Notat fra workshoppen

27. februar 2017 Det Kgl. Bibiotek, Aarhus

 • High-level implementation of Research Data Management policies - et lukket seminar for repræsentanter fra ledelserne på de danske universiteter og bevaringsinsititioner. Seminaret blev afholdt i et samarbejde mellem Styrelsen for Forskning og Uddannelse og DM Forum

Invitation/programSlides 

21.februar 2017

 • Barend Mons, formand for HLEG on European Open Science Cloud - om hvad de danske interessenter kan og skal bruge EOSC-initiativet til

18. november 2016

 • RDM for grant office people - lokalt arrangement

Invitation/programSlides | Evaluering | Flyer

27. oktober

SDU/Odense

 • RDM as a wicked problem

Invitation/program | Slides | Evaluering

13. oktober

AU/Emdrup

 • Essentials 4 Data Support - kursus adapteret til dansk kontekst

Invitation/program | Slides | Evaluering

13. april 2016

AAU/Biblioteket

 • Udfordringer når man skal lave en domænespecifik data management politik - oplæg af Nicole Schmitt, KU Health
 • Juridiske aspekter af forskningsdata - oplæg af Morten Rosenmeier og Clement Salung Petersen, Akademikernes Udvalg til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) 

18. marts 2016

Statsbiblioteket

 • Data Management Planning - oplæg af Kevin Ashley, Digital Curation Centre, UK

Invitation/program | Slides

11. januar 2016

SDU/Odense

 • Forskningsdata management erfaringer og udfordringer - oplæg af Elixir, 3TU.Datacentrum og OPEN repræsentanter

25. august 2015

Nyborg