Ny national strategi for FAIR data management

Her kan du finde udkastet til en ny national strategi for data management baseret på FAIR-principperne.

I strategien for det nationale samarbejde om forskningsinfrastruktur som er grundlaget for DeiC, anbefales det at udarbejde en ny national data management-strategi, baseret på FAIR principperne. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har bedt DeiC stå i spidsen for dette arbejde, og en sådan strategi forventes færdig sommeren 2021.

Strategien retter sig mod forskningsinstitutioner og forskningsfinansierende fonde. Den definerer et antal principper og tilhørende indsatsområder, som kan styrke udbredelse og finansiering af god data management-praksis, resulterende i flere FAIR forskningsdata (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable), i Danmark.

Strategien er en del af udmøntningen af EU’s direktiv om åbne data og den danske implementering af dette i PSI-loven. Den skal dermed bidrage til at opfylde forskningens og samfundets forventning til stigende tilgængelighed af offentligt finansieret forskning.

Når strategien er færdigbehandlet og offentliggjort, er det planen at følge op med en implementeringsplan. Der har været gennemført en høringsperiode, og strategien er p.t. under færdigredigering. Du kan læse det udkast som var i høring her:

Dokumentet er udarbejdet af to arbejdsgrupper nedsat af DeiC’s bestyrelse, på foranledning af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Hvis du vil vide mere:

Hvis du er interesseret i at vide mere er du velkommen til at henvende dig til Anders.Conrad@deic.dk eller Rene.Belso@deic.dk

Revideret 10/12/20

Relaterede nyheder

Relateret indhold