Administration af iPass

Brugere og administratorer kan administrere deres iPass-adgang via en webside.

I administrationsbrugerfladen kan du download software, ændre adgangskode, overvåge dit forbrug m.m. Kontaktpersonen ved institutionen kan oprette brugere m.m., og det er også fra kontaktpersonen, at du får dit login. Du finder din kontaktperson under menupunktet: Oprettelse.

Log på iPass-administrationsbrugerflade v. forskningsnettet:

Administrationsbrugerflade


For den almindelige bruger

Menuen vil afspejle dine rettigheder, alt efter om du er almindelig bruger eller administrator på f.eks. institutionsniveau. Som almindelig bruger kan du se dine brugeroplysninger, ændre adgangskode, downloade iPass software (f.eks. iPass klienter), følge dit eget forbrug, se dine institutionsoplysninger - herunder hvem din supportperson ved institutionen er.

Her finder du de enkelte punkter:

  1. Download klienter: Klik knappen iPass:Software.
  2. Følg dit forbrug: Klik knappen iPass:Acct > ønsket periode.
  3. Find din lokale supportperson: Klik ikonet Institution.
  4. Ændre din adgangskode: Klik ikonet Password > skriv ny adgangskode.

Passwords: Brug præcist 8 tegn fra tre af de følgende fire kategorier:
(1): små bogstaver (ikke æ, ø, å), (2): Store Bogstaver (ikke Æ, Ø, Å), (3): cifre (4): specielle tegn (andet end cifre og bogstaver). Dog undgå #, $, @, %, /, ` (backtick).


For administrator ved institutionen

Som administrator ved institutionen kan du oprette, udelukke eller slette nye brugere, ændre brugeroplysninger, samt følge forbruget for den enkelte bruger eller institutionen.

  1. Opret ny bruger: Klik ikonet User > Create > skriv initialer for brugeren > klik Submit > Sæt Adm Level til 0 > skriv brugeroplysninger > klik Submit > Vælg Service: iPass > Submit  > indskriv password med præcist otte tegn.
  2. Passwords: Brug præcist 8 tegn fra tre af de følgende fire kategorier:

(1): små bogstaver (ikke æ, ø, å), (2): Store Bogstaver (ikke Æ, Ø, Å), (3): cifre (4): specielle tegn (andet end cifre og bogstaver). Dog undgå #, $, @, %, /, ` (backtick).

Keywords: