Tilmelding - DeiC konference 2018 den 10. - 11. oktober

Ved tilmelding inden den 15. august er prisen kr. 3.100 for hele konferencen inkl. middag onsdag aften – dog ikke overnatning på konferencecentret. Dagsprisen på kr. 1.600 gælder fuld forplejning den pågældende dag – dog ikke middag onsdag aften. Efter den 15. august er priserne henholdsvis kr. 3.400 for hele konferencen og kr. 1.750 for en enkelt dag.
Hvis du er tilmeldt konferencen begge dage, koster det ikke yderligere at deltage i middagen onsdag. Hvis du kun har tilmeldt dig konferencen onsdag og du ønsker at deltage i middagen, koster det kr. 550 yderligere.
BEMÆRK vi har kun et begrænset antal værelser til rådighed fra tirsdag til onsdag
Har du opgivet personfølsomme oplysninger, f. eks. allergier/helbredsoplysninger, skal du give samtykke til at vi må opbevare dem.
Må vi offentliggøre deltagerlisten med dit navn, titel og organisation på vores website? Vi offentliggør navnene, efterhånden som de registreres.
      
Hvis du ønsker at modtage en e-faktura, bedes du angive EAN-nr.
Hvis du ønsker at modtage en faktura eller e-faktura, bedes du angive CVR-nr.

Samtykkeerklæring vedrørende helbredsoplysninger

I forbindelse med afholdelse af DeiC konferencen har du ved tilmeldingen markeret, at du har afgivet personfølsomme oplysninger f.eks. om dit helbred

Formålet med indsamlingen af helbredsoplysningerne er, at sikre at faciliteterne og bespisningen på konferencen lever op til eventuelle krav, der måtte fremkomme af deltagernes indberettede helbredsoplysninger.

Deltagelse i konferencen er frivilligt. Det betyder, at DeiC ikke lovligt kan anvende de oplysninger du giver os uden dit samtykke hertil.

.

De oplysninger du giver os vil blive delt med den lokation, hvor konferencen bliver afholdt således, at denne kan tilpasse faciliteterne til eventuelle behov.

Når du afgiver oplysninger til DeiC har du en række rettigheder på baggrund af de europæiske regler på området. Du har:

  • Ret til adgang til de oplysninger vi behandler om dig
  • Ret til at få rettet eller slettet oplysninger som måtte være forkerte, upræcise eller misvisende
  • Ret til at anmode om at DeiC stopper behandlingen af dine personoplysninger, men uden at der foretages sletning
  • Ret til at anmode om sletning af data
  • Ret til at protestere imod DeiCs anvendelse af dine personoplysninger
  • Ret til at trække dit samtykke tilbage
  • Ret til at klage til Datatilsynet. Kontaktoplysningerne findes på www.datatilsynet.dk

For at anvende ovenstående rettigheder kan du kontakte DeiC via disse kontaktoplysninger.

Ansvarlig for konferencen: Gitte Julin Kudsk, gitte.kudsk@deic.dk
DeiCs Databeskyttelsesrådgiver, morten.eeg@deic.dk

Jeg bekræfter ved at klikke på, at jeg ønsker frivilligt at afgive mine helbredoplysninger i forbindelse med min deltagelse i DeiC konferencen.