Lightpath Service

En lightpath er en dedikeret end-to-end-forbindelse mellem to lokationer med en standardkapacitet på 1 Gbit/sekundet.

En lightpath bruges typisk til udveksling af store mængder data.


Øvrige netforbindelser med ekstra kapacitet er Bandwidth-on-Demand og Lukkede punkt til punkt-forbindelser


Hvad er en lightpath?

Lightpaths eller lambdaer er dedikerede end-to-end-forbindelser mellem to lokationer med en standardkapacitet på 1 Gbit/sek.

DeiC tilbyder 10 Gbit/s lighpaths og andre alternative løsninger efter behov.

En lightpath kan forbinde to institutioner med en forbindelse til forskningsnettet i Danmark eller en institution på forskningsnettet og en international partnerorganisation.

En lightpath bruges typisk til regelmæssig udveksling af store mængder data, til realtidsvisualisering og til fjernstyring af udstyr. Når trafikken foregår på adskilte forbindelser, bliver den ikke forstyrret af andre brugere.

Kontakt netdrift@deic.dk hvis du er interesseret i at høre mere om DeiCs Lightpath Service i forhold til behovene på din institution.


Hvor lang tid tager det af få en lightpath?

Vi forventer, at brugerne i fremtiden vil kunne få etableret lightpaths på en automatiseret og dynamisk måde.

I dag er vores mål, at DeiCs lightpaths kan etableres og være fuldt funktionelle inden for tre uger. Det gælder fra det tidspunkt, hvor både institutionerne og DeiC har godkendt ansøgningen om en lightpath samt for forbindelser mellem to institutioner, som er tilknyttet forskningsnettet i en periode fra seks måneder op til flere år.

Lightpaths til institutioner i andre europæiske lande forventer vi at kunne etablere inden for fem uger. For forbindelser med institutioner uden for Europa kan det tage lidt længere tid.


Hvor meget koster en lightpath?

Lightpath-tjenesten er inkluderet i abonnementet til DeiC og indeholder:

  • Setup
  • Vedligehold
  • Support til to institutioner, som allerede er tilsluttet forskningsnettet.

Bemærk, at en lille del af abonnementet er afhængig af det antal transponder sets, som er i brug på en institution i begyndelsen af året. I praksis betyder det i de fleste tilfælde, at 1 Gbit/s lightpaths mellem to institutioner, som er tilknyttet forskningsnettet, er inkluderede i institutionernes abonnement til DeiC.

Ekstra tjenester som 10 Gbit/sek. lightpaths, ekstra lightpaths, som sikrer redundans, eller internationale forbindelser vil kræve, at man justerer abonnementsprisen.

Kontakt netdrift@deic.dk, for yderligere oplysninger.


Hvad kræver det at etablere en lightpath?

Etablering af en forbindelse til en anden institution gennem en lightpath har fire faser. DeiCs Lightpath Service kan hjælpe i hver fase:

Fase 1:  Grundoplysninger
Send grundoplysninger om den ønskede forbindelse til DeiCs Lightpath Service, netdrift@deic.dk.

Indhent godkendelse fra it-afdelingen på din institution og på din partnerinstitution, også hvis udenlandsk.

DeiC har bagefter brug for følgende oplysninger for at påbegynde etableringsprocessen:

  • Dit navn eller navnet på den person, som er ansvarlig for projektet
  • Navnet på din institution
  • Teknisk kontaktperson på din institution
  • En kort beskrivelse af dit projekt
  • Oplysning om den anden bruger, som skal forbindes (navn, institution og eventuelt teknisk kontaktperson på partnerinstitutionen)
  • Ønsket varighed af forbindelsen (mindst 6 måneder)
  • Ønsket kapacitet (en standardlightpath er 1 Gbit/s)

Fase 2: Forundersøgelse
Når vi har modtaget dine oplysninger, vil vi evaluere, om det er teknisk muligt at etablere forbindelsen. Det afhænger mest af din institutions forbindelse til forskningsnettet (er den tilsluttet til forskningsnettets optiske backbone eller ej?) og din partnerinstitutions forbindelse til forskningsnettet eller et andet tilsvarende netværk for udenlandske partnerinstitutioner.

Fase 3: Lightpath bliver etableret
Hvis det er teknisk muligt (som i de fleste tilfælde), vil DeiC etablere en lightpath mellem din institutions PoP (Point of Presence) på forskningsnettet og din partnerinstitutions PoP på forskningsnettet eller på et tilsvarende netværk for udenlandske partnerinstitutioner. DeiC vil støtte lokale it-afdelinger på din institution og på din partnerinstitution, så de kan forlænge lightpathen fra PoP’en til dig og den anden bruger på din partnerinstitution på en tilfredsstillende måde.

Hvis der er tale om internationale forbindelser, vil DeiC i denne fase også forhandle med internationale partnere om at etablere lightpathen og, hvis det er nødvendigt, støtte den lokale it-afdeling på din udenlandske partnerinstitution, så de kan forlænge forbindelsen til den anden bruger på en tilfredsstillende måde. 

Fase 4: Du kan nu bruge din lightpath
Nu kan du bruge din lightpath til dit projekt i en periode fra seks måneder til flere år.