Forskningsnettet

Forskningsnettet forbinder godt 100 institutioner med højhastighedsforbindelser via lysledere.

ForskningsnettetForskningsnettet er et højhastighedsnetværk, der forbinder de danske universiteter og forskningsinstitutioner. Nettet har eksisteret siden 1987 og har omkring 100 institutioner tilsluttet. I 2008 blev nettet opgraderet og fik egne optiske fibre. Det betyder højere hastigheder og mere stabilitet for brugerne på forskningsnettet.

Forskningsnettet har egen fiberinfrastruktur med 1 Gbps og 10 Gbps Ethernetforbindelser. Med disse forbindelser giver forskningsnettet forskere, studerende og undervisere optimale forbindelser til såvel transmission af store datamængder som globalt samarbejde.

DeiCs Network Operations Center (NOC) ligger hos driftsleverandøren DTU i Lyngby, hvor også det centrale trafikknudepunkt ligger. Et tilsvarende knudepunkt er placeret i Ørestad, så trafikken kan køre ad denne vej, hvis der skulle opstå problemer med forbindelsen i Lyngby.

Fra både Lyngby og Ørestad går der 10 Gbps-forbindelser til universiteterne i Odense, Aarhus og Aalborg. Andre institutioner ude i landet er forbundet via universiteterne eller via egne 1 Gbps-forbindelser. De mange institutioner i Københavnsområdet er forbundet til både Ørestad og Lyngby via et spindelvæv af netforbindelser.

Den internationale trafik fra Danmark går via NORDUnet og GÉANT fra både Lyngby og Ørestad.

Video om forskningsnetværk fra GÉANT

Produktblad om forskningsnettet


Se strukturen i forskningsnettet ved at klikke på det enkelte billede

Det nationale backbone

Det nationale backboneForskningsnettets hovedåre er forbindelserne mellem de store institutioner, Core-routerne Ly0 og Or0, som også forbinder det danske forskningsnet med omverden. Institutioner forbundet til Core-routerne skal køre på en ren routet forbindelse – det vil sige ingen VLANs – og skal tale BGP (Border Gateway Protocol) med forskningsnettet. Herved er der sikret en så simpel opsætning som muligt og dermed også højere oppetid.

De fleste forbindelser til Core-routerne kommer ind via forskningsnettets optiske ring (lambda-nettet), som giver ekstra beskyttelse mod afbrydelser.

Nordsjælland – fiberlink

Nordsjælland - fiberlinkI hovedstadsområdet benyttes i vid udstrækning lysledere, der transmitterer gigabit-Ethernet eller 10 gigabit-Ethernet. På grund af de korte afstande i hovedstadsområdet er det muligt at anvende både CWDM og DWDM i stor stil for herigennem at nedbringe omkostningerne. Den hosliggende grafik viser udbygningen af CWDM og DWDM.

Nordsjælland - routede forbindelser

Ovenpå fiberinfrastrukturen i hovedstadsområdet ligger en routet infrastruktur, der giver også mindre institutioner adgang til redundant forbindelse til forskningsnettet og derigennem til internettet. Disse forbindelser er typisk baseret på 1Gbit/s og tilbyder IPv4 og IPv6 til institutionerne.

Forskningsnettets Århusnet

Ar1 og Ar2 er sluttet til den nationale ring og forbinder Aarhus Universitet og bagvedliggende institutioner til resten af forskningsnettet. En række institutioner, der ikke er integreret i universitetets net, forbindes til nettet via forbindelser til en eller flere af de sekundære Århusroutere.

I øjeblikket befinder Århusnettet sig i en overgangsfase fra det her beskrevne net til en ny konfiguration, hvor hver enkelt institution skal køre direkte via det optiske net. I overgangsfasen er Ar1 og Ar2 udgået, og både Aarhus Universitet, Ar3 og Ar5 er i stedet forbundet direkte til Or0 og Ly0.

Keywords: