Netforbindelse med høj båndbredde til universiteter og forskningsinstitutioner

DeiC tilbyder netværksforbindelse med høj båndbredde til universiteter og forskningsinstitutioner via forskningsnettet. En række netværkstjenester supplerer forskningsnettet.

DeiC udvikler og driver forskningsnettet. Det er en landsdækkende netinfrastruktur, der forbinder universiteter og forskningsinstitutioner med højhastighedsnet til gavn for forskning og samarbejde. Forskningsnettet sikrer også for forbindelsen til andre nationale og internationale netværk.

DeiC tilbyder en række tjenester, som supplerer forskningsnettet, herunder koordinering af det globale trådløse net til forskning og uddannelse.

Forskningsnettet

Universiteter, forskningsinstitutioner, andre offentlige institutioner og danske virksomheder med et væsentligt forskningselement samt kollegier med tilknytning til et universitet kan komme på forskningsnettet.

Forskningsnet som internetleverandør

Forskningsnettet er universiteternes og forskningsinstitutionernes internetleverandør. Nettet er baseret på to centrale routere, der placeret i Ørestaden og i Lyngby, og begge disse routere er forbundet til tilsvarende routere fra vores netleverandør, NORDUnet.

NORDUnet varetager opgaven med at forbinde de nordiske lande til såvel GÉANT i Europa og Internet2 i Amerika. Samt deltager i mange andre internationale net-samarbejder.

Hvert universitet har en forbindelse til hver af de to centrale routere. Forbindelserne føres forskellige veje gennem landet for at sikre bedst mulig redundans.

På de fleste universiteter har forskningsnettet yderligere én eller to såkaldte smånet-routere, der tilsvarende er redundant forbundet til de centrale routere. Fra smånet-routerne etableres så 'last mile' forbindelser til de institutioner, der ligger i nærområdet, ligesom kollegier typisk sluttes til smånet-routerne. Last mile-forbindelserne er typisk ikke redundante.

De store institutioner (især universiteterne) håndterer selv, hvordan trafikken fordeles på nettet, idet de anvender routing-protokollen BGP.

Men mindre institutioner og især kollegier foretrækker normalt at forskningsnettet optræder som deres 'default gateway' - altså hoveddøren til internettet. En anden model kan være at forskningsnettet kommunikerer med en lokal router eller firewall hos institutionen.

Forskningsnettet som leverandør af lukkede forbindelser

Forskningsnettet er baseret på en fiber-infrastruktur, der dækker en stor del af landet. For at øge udnyttelsen af disse fibre anvendes CWDM eller DWDM, så én fiber kan transportere op til 88 individuelle kredsløb. En del af disse anvendes til forskningsnettets egen internet-leverance, men de øvrige er til rådighed for de tilsluttede institutioner. 

Flere universiteter har lokationer spredt over landet - og disse kan bindes sammen med lukkede forbindelser på forskningsnettet fibre.

Med sådanne lukkede forbindelser oplever institutionernes it-udstyr, at det er forbundet direkte til udstyret på en fjern lokation, og institutionen kan anvende VLAN, MPLS og interne IP-adresser. Ydermere opnår institutionerne en høj grad af sikkerhed for, at deres data ikke kommer i hænderne på forkerte.

Qua forskningsnettets redundante infrastruktur kan institutionerne vælge at få lavet redundante, lukkede forbindelser, og på den måde højne sikkerheden for, at de fjerne lokationer er tilgængelige selv i tilfælde af fiberovergravninger langt uden for institutionens eget område.

Forskningsnettet har egen fiberinfrastruktur med 1 Gbps og 10 Gbps Ethernetforbindelser. Med disse forbindelser giver forskningsnettet forskere, studerende og undervisere optimale forbindelser til såvel transmission af store datamængder som globalt samarbejde.

Forskningsnettets seks store fordele.

Video om forskningsnetværk fra GÉANT

Højkapacitetsforbindelser til internationalt samarbejde

DeiC deltager i samarbejde med internationale forskningsnet om at sikre højkapacitetsforbindelser til understøttelse af det internationale forskningssamarbejde.

Udlandsforbindelser

Specielle forbindelser

DeiC kan levere lukkede private forbindelser til transport af sensitive data, eller forbindelser med ekstra kapacitet til transport af store mængder af data. Kontakt os med kravene til netforbindelsen til dit projekt.

Lukkede punkt til punkt-forbindelser

Lightpath Service

eduroam - trådløst net på campus

Eduroam er en verdensomspændende service, der gør det muligt for studerende og forskere fra de deltagende institutioner at komme på internettet ved bare at åbne laptoppen - på campus og når de besøger andre institutioner over hele verden.

eduroam

Netværkstjenester

Ud over netværkstilslutning tilbyder DeiC en række netrelaterede tjenester, brugerne kan vælge at anvende, når de er tilsluttet forskningsnettet, bl.a. navneservice, tidsservice, email, deling af store filer, Mit forskningsnet, iperf, MultiCast og DNSSEC.

DeiC Tjenesteoversigt.

Opkobling til SLS

Brugere, der anvender forskningsnettet til opkobling til Statens Lønsystem (SLS) behøver ifølge Økonomistyrelsen ikke at køre VPN.

Opkobling til SLS