EuroCC

Ansøg om HPC-regnekraft til din virksomhed

Løft din virksomhed til det næste niveau med hjælp fra HPC-regnekraft. Små og mellemstore virksomheder har nu mulighed for at søge om ressourcer fra supercomputere, såkaldte HPC'er, der står for High Performance Computing. Virksomhederne kan søge gennem EU-projektet med det mundrette navn FF4EuroHPC, som netop har lanceret et såkaldt "Open Call" eller en åben indkaldelse af ansøgninger om HPC-regnekraft henvendt mod små og mellemstore virksomheder i Europa.

Dansk
Keywords: 

Nationalt kompetencecenter (EuroCC)

Dansk

Stort europæisk samarbejde om 33 HPC-kompetencecentre

EuroCC og CASTIEL skal opbygge et europæisk netværk bestående af 33 nationale HPC-kompetencecentre (High-Performance Computing).

Formålet er, at de to projekter skal kortlægge og udvikle HPC-færdigheder og samtidig fremme samarbejde og implementering af bedste praksis på området.

Hvert af de 33 nationale kompetencecentre vil blive en del af EuroCC-netværket, som skal stå for en kortlægning af de tilgængelige HPC-kompetencer samt identificere og lappe videnshuller.

Dansk
Keywords: 

Viden, uddannelse, infrastruktur og regnekraft: Her er de internationale HPC-projekter for universiteterne

For at understøtte danske forskeres mulighed for adgang til supercomputere er Danmark medlem af flere internationale samarbejder, der vedrører High Performance Computing (HPC).

DeiC koordinerer i den forbindelse flere internationale projekter på vegne af universiteter og institutioner.

Dansk

Kickoff på EU-projektet EuroCC

Den 1. juni 2020 startede det danske EuroCC projekt officielt, og med netop overstået kickoff torsdag den 18. juni er vi nu rigtig i gang. 

EuroCC er et stort EU-projekt, med deltagelse af 34 europæiske lande, der handler om at udbygge HPC kompetencerne i alle landene. Projektet er en del af det store EuroHPC projekt, og CC delen af det handler om, at hvert land skal opbygge sit eget nationale kompetencecenter.

Dansk
Keywords: 

Sider

Abonnér på RSS - EuroCC