DeiC pilotprojekt

DeiC indbyder til pilotprojekter på Kulturarvsclusteret

DeiC inviterer forskere til at indgive interessetilkendegivelser om at blive et nationalt eScience-pilotprojekt. De udvalgte forskningsprojekter får adgang til at bruge Kulturarvsclusteret, der er en mindre supercomputer placeret ved Statsbiblioteket i Aarhus.

Invitationen gælder primært humanistiske og samfundsfaglige forskere, men andre forskningsområder kan også komme i betragtning.

Dansk

Pilotprojekter på supercomputere

Nye brugere af supercomputere (HPC, high perfomance computing) kan få hjælp til at komme i gang fra DeiC. Ved at blive et DeiC eScience pilotprojekt får forskerne tildelt  regnetid på et af DeiCs nationale supercomputeranlæg. DeiC finansierer regnetiden. Med tildelingen følger også hjælp til at komme i gang fra eksperterne ved anlæggene.

Dansk
Abonnér på RSS - DeiC pilotprojekt