DeiC konference 2017

Oplev Barend Mons på DeiC konferencen

Barend MonsProfessor Barend Mons holder åbningstalen ved DeiC konference 2017. Han skal tale om GO FAIR som en implementeringsmekanisme.

Barend Mons har tidligere været i Danmark og tale om sine holdninger til datamanagement i forskningsverdenen. Han var formand for højniveauekspertgruppen for European Open Science Cloud, men det hindrede ham ikke i at være kritisk over for opgaven:

Dansk

Tilmelding til DeiC konference 2017 er åben

Den 26.-27. september 2017 finder DeiC konference 2017 sted på Comwell Kolding. Emnet for årets konference er "Fra e-infrastruktur til Open Science."

Blandt talerne er professor Barend Mons, der taler om FAIR-principperne for åbne data (Findable, Accessible, Interoperable, Re-usable). Han var formand for den højniveau-ekspertgruppe, som EU-kommissæren for forskning bad komme med et udspil til, hvordan tankerne bag European Open Science Cloud kan blive til virkelighed

Blandt de øvrige emner er fremtiden for forskningsnetværk, supercomputere, datamanagement og sikkerhed.

Dansk

Program - Dag 1

Tirsdag d. 26. september

Tid    
9.00 Registrering - Morgenkaffe - Udstillingen er åben/ Registration - Coffee - Exhibition is open
10.00

Velkomst / Welcome

Bestyrelsesformand Børge Obel, DeiC

Dansk

Bliv sponsor!

Bliv sponsor ved DeiC konference 2017. Det er en enestående chance for eksponering på årets konference, som er for alle der arbejder med e-infrastruktur til forskning og uddannelse.

Dansk

Vær vært for en BoF på DeiC konferencen

BoF (Birds of a Feather) er en lille konference i konferencen, hvor folk med interesse i et bestemt emne mødes for at tale om det.

Programkomiteen er i gang med at planlægge dette års DeiC konference, der finder sted den 26.-27. september på Comwell Kolding. Temaet for årets konference er "Fra e-infrastruktur til open science."

Lige som sidste år bliver der mulighed for at deltage i BoF-sessioner.

En BoF er en god lejlighed til at vende et emne eller problem med en gruppe mennesker, man ellers ikke nødvendigvis ville møde.

Dansk

DeiC konference 2017

DeiC konference 2017 finder sted den 26.-27. september på Comwell Kolding.

Sæt kryds i kalenderen den 26.-27. september, hvor DeiC konference 2017 bliver afholdt. 

DeiC konference er stedet, hvor der er mulighed for at få input og viden inden for følgende områder:

Dansk

DeIC konferencen flytter til september

Comwell KoldingDen 26.-27. september 2017 er der DeIC konference 2017 på Comwell Kolding. Dermed ligger konferencen lidt tidligere end i år, hvor den var placeret i begyndelsen af oktober.

Har man en ide til et emne, konferencen bør tage op, eller vil man tilbyde at holde et indlæg, er man velkommen til at kontakte Henriette Monrad, DeIC, på henriette.monrad@deic.dk

 

Dansk
Abonnér på RSS - DeiC konference 2017