DeiC konference 2017

Følg DeiC konferencen på video

Selvom man ikke har mulighed for at deltage i DeiC konference 2017, kan man alligevel følge med i en del af aktiviteterne. NORDUnet leverer streaming, så interesserede kan følge spor 1 over nettet.

Vi sender live fra Kolding både tirsdag den 26. og onsdag den 27. september.

Kun spor 1 bliver streamet, øvrige spor skal man være til stede på konferencen for at opleve.

Dansk

Arranger dit eget møde på DeiC konferencen

Dynamiske møder er en ny mulighed for deltagerne på DeiC konference 2017. Her kan konferencedeltagere, der deler interessen for et bestemt emne, mødes og diskutere det.

De dynamiske møder finder sted tirsdag den 26. september kl. 17:30.

For at arrangere et dynamisk møde skal man kontakte personalet ved DeiCs registreringsbord. Her skriver man sit forslag til emne på en liste, så andre kan se, at der er foreslået et dynamisk møde om det.

Dansk

DeiC ansætter medarbejder til kommunikation og konferencer

Dansk

Sanne HolmDeiC har ansat Sanne Holm som konference- og kommunikationsmedarbejder. Hun får ansvaret for DeiC konferencen 2018.

Hun deltager også i planlægningen og udførelsen af dette års konference, der finder sted i Kolding den 26.-27. september.

Endvidere skal Sanne Holm udføre kommunikationsopgaver for DeiC. Det omfatter blandt andet tekster til webstedet, nyhedsbreve og sociale medier.

Dekaner gør status over eScience på DeiC konferencen

Dekaner fra danske universiteter fremlægger på DeiC konference 2017, hvor udbredt eScience er inden for deres forskningsområder. Det sker inden for områderne sundhedsvidenskab, teknologi- og naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab.

Fremlæggelserne indgår i et strategiforløb, der skal sætte forskningens digitalisering i fokus. Styrelsen for Forskning og Uddannelse har i samarbejde med Rektorkollegiet under Danske Universiteter taget initiativ til forløbet.

Dansk

Oplev Barend Mons på DeiC konferencen

Barend MonsProfessor Barend Mons holder åbningstalen ved DeiC konference 2017. Han skal tale om GO FAIR som en implementeringsmekanisme.

Barend Mons har tidligere været i Danmark og tale om sine holdninger til datamanagement i forskningsverdenen. Han var formand for højniveauekspertgruppen for European Open Science Cloud, men det hindrede ham ikke i at være kritisk over for opgaven:

Dansk

Tilmelding til DeiC konference 2017 er åben

Den 26.-27. september 2017 finder DeiC konference 2017 sted på Comwell Kolding. Emnet for årets konference er "Fra e-infrastruktur til Open Science."

Blandt talerne er professor Barend Mons, der taler om FAIR-principperne for åbne data (Findable, Accessible, Interoperable, Re-usable). Han var formand for den højniveau-ekspertgruppe, som EU-kommissæren for forskning bad komme med et udspil til, hvordan tankerne bag European Open Science Cloud kan blive til virkelighed

Blandt de øvrige emner er fremtiden for forskningsnetværk, supercomputere, datamanagement og sikkerhed.

Dansk

Program - Dag 1

Tirsdag d. 26. september

Tid    
9.00 Registrering - Morgenkaffe - Udstillingen er åben/ Registration - Coffee - Exhibition is open
10.00

Velkomst / Welcome

Bestyrelsesformand Børge Obel, DeiC

Dansk

Bliv sponsor!

Bliv sponsor ved DeiC konference 2017. Det er en enestående chance for eksponering på årets konference, som er for alle der arbejder med e-infrastruktur til forskning og uddannelse.

Dansk

Vær vært for en BoF på DeiC konferencen

BoF (Birds of a Feather) er en lille konference i konferencen, hvor folk med interesse i et bestemt emne mødes for at tale om det.

Programkomiteen er i gang med at planlægge dette års DeiC konference, der finder sted den 26.-27. september på Comwell Kolding. Temaet for årets konference er "Fra e-infrastruktur til open science."

Lige som sidste år bliver der mulighed for at deltage i BoF-sessioner.

En BoF er en god lejlighed til at vende et emne eller problem med en gruppe mennesker, man ellers ikke nødvendigvis ville møde.

Dansk

Sider

Abonnér på RSS - DeiC konference 2017