datamanagement

Fire projekter om infrastruktur til datamanagement får støtte

DeiC og DEFF (Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek) inviterede i slutningen af 2015 til ansøgninger om midler til projekter inden for infrastruktur til forskningsdatamanagement. Det var et krav, at mindst tre universiteter skulle være aktivt involverede i projekterne.

Nationalt Forum for Forskningsdata Management og DM LedelsesCAB har vurderet ansøgningerne og foreslået, at fire projekter får støtte. Det har DeiCs bestyrelse og DEFFs styregruppe nu godkendt.

Projekterne og de midler, de får tildelt, er:

Dansk

Datamanagement LedelsesCAB

Ansvarsområde

DM LedelsesCAB behandler indstillinger fra eScience Komiteen, DM Teknisk Referencegruppe og Nationalt Forum for Forskningsdata Management og sender sine anbefalinger til beslutning hos henholdsvis DeiC bestyrelsen og DEFF Styregruppen.

DM LedelsesCABen har derudover ansvar for at føre tilsyn med den nationale indsats og rapportere til DeiC bestyrelsen og DEFF Styregruppen. 

Dansk

DeiC og DEFF indbyder til pilotprojekter om infrastruktur til datamanagement

Nationalt Forum for Forskningsdata Management under DeiC og DEFF (Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek) indkalder forslag til pilotprojekter om infrastruktur til datamanagement. Der er afsat 10 millioner kroner til pilotprojekterne, hvoraf projektdeltagerne skal levere halvdelen.

”Et pilotprojekt kan for eksempel handle om at opbygge storage i tilknytning til et supercomputeranlæg – eller måske har nogen allerede en lokal storagestruktur, som de vil udvide til det nationale niveau,” siger Henrik Pedersen, der er formand for forummet.

Dansk

Forum for datamanagement mødes for første gang

I næste uge mødes medlemmerne af Nationalt Forum for Forskningsdata Management for første gang. Det sker på et todagesmøde, hvor de skal diskutere begrebet datamanagement og opbygge en fælles referenceramme.

Forskningsdatamanagement handler om, at forskere skal kunne lagre, dele og genfinde forskningsdata.

Forummet skal fungere i tre år. Det har til opgave at etablere en praksis og en infrastruktur, så datamanagement tænkes ind lige fra begyndelsen af et forskningsprojekt.

Dansk

Sider

Abonnér på RSS - datamanagement