kompetencecenter

Ny dansk repræsentant i NeiCs ledelsesteam

Lene Krøl Andersen, der leder DeiC eScience kompetencecenter i Danmark bliver nu også en del af NeiCs ledelsesteam. Hun bliver derfor en af krumtapperne i det nordiske samarbejde, som bygger bro mellem forskningsmiljøer og teknologi.

En af hovedopgaverne for Lene Krøl Andersen og resten af ledelsen i NeiC er at integrere Open Science-ind i både Nordiske og nationale forskningsmiljøer i tæt samarbejde med de nationale eInfrastruktur-leverandører.

Dansk

Applikationsekspert skal lære forskere at programmere

CodeRefinery er et nordisk projekt koordineret af NeIC (Nordic e-Infrastructure Collaboration). Formålet med projektet er at gøre forskere bedre til at udvikle software og udnytte de muligheder, ny hardware og software tilbyder.

En del af projektet går ud på at undervise forskerne i moderne systemudviklingsmetoder og værktøjer.

Dansk

DeiC og supercomputercentre inviterer forskere til temadag om supercomputere

Hvordan kan jeg anvende supercomputere i min forskning?

Det spørgsmål vil DeiC gerne hjælpe forskere med at besvare. Derfor indbyder DeiC eScience kompetencecenter sammen med de nationale supercomputercentre forskere til temadag om supercomputere den 7. november på DTU.

På dagen er DeiCs tre nationale supercomputere repræsenteret: Abacus 2.0 ved Syddansk Universitet i Odense, Computerome ved DTU Risø og Kulturarvsclusteret ved Statsbiblioteket i Aarhus.

Dansk

Baggrund og historik

Forud for etableringen af DeiC kompetencecenter har DeiC i perioden fra 2012 – 2014 løbende haft dialoger med universiteterne om identifikation af deres ønsker og behov for assistance til DeiC om iværksættelse af forskningsunderstøttende aktiviteter til udrulning af eScience. Nogle eksempler på aktiviteter er:

2014

Dansk

eScience Vidensportal

DeiC Kompetencecenter synliggør Danmarks eScience-ressourcer og -kompetencer for alle på tværs af universiteter og fagdiscipliner gennem den nationale eScience Vidensportal. Portalen er drevet af DeiC eScience Kompetencecenter med en stærk forankring i Danmarks otte universiteter samt paraply-organisationen Digital Humanities Lab (DIGHUMLAB).

Dansk

Video: Arkæologer udnytter eScience

To hære tørner sammen i jernalderen. Den ene nedkæmper den anden og efterlader ligene af krigerne. Et år senere bliver knogler og efterladenskaber smidt i en nærliggende sø.

Udgravningen ved Alken Enge er det største samlede fund af krigere fra jernalderen. Forskere fra Moesgaard Museum benytter avanceret 3D-visualisering til dokumentation af udgravningerne.

”3D-visualisering lader os dokumentere fundene så præcist og detaljeret som muligt,” fortæller professor i arkæologi Mads Kähler Holst, Aarhus Universitet.

Dansk

Vidensportal om eScience åbner

DeiC Kompetencecenter lancerer i dag DeiC eScience Vidensportal. Portalen skal udbrede viden om, hvordan forskning og uddannelse kan anvende it.

DeiC Kompetencecenter ønsker at gøre Danmarks eScience-ressourcer og kompetencer tydelige for alle på tværs af universiteter og fagdiscipliner. Det skal den nationale eScience Vidensportal hjælpe med til.

Portalen er drevet af DeiC eScience Kompetencecenter med en stærk forankring i Danmarks otte universiteter samt paraplyorganisationen Digital Humanities Lab (DIGHUMLAB).

Dansk

Kompetencecenter

DeiCs eScience kompetencecenter blev etableret i efteråret 2014 med det formål at lette vejen til eScience i Danmark og dermed fremme anvendelsen. Ambitionerne bag DeiCs eScience Kompetencecenter er at gøre eScience til et alment forskningsværktøj inden for alle fagområder og samtidig fremme den multidisciplinære forskning.

DeiC eScience Kompetencecenter er et afgørende nationalt bindeled mellem den øgede kompleksitet mellem moderne e-infrastrukturer og den konstant voksende efterspørgsel fra forskere på tværs af fagområder.

Dansk

Pilotprojekter analyserer kuldioxid og forskercitater

De første pilotprojekter på DeiC Nationale HPC Center, SDU, er i gang. Forskere fra Copenhagen Business School vil blandt andet se på, hvad det medfører for spredning af viden, når forskere flytter rundt mellem institutter. Klimaforskere fra Københavns Universitet undersøger, hvad klimaforandringer betyder for, hvor gode planter er til at optage kuldioxid.

Dansk

Sider

Abonnér på RSS - kompetencecenter