strategi

Ny strategi: Sådan bliver fremtidens digitale forskningsinfrastruktur endnu stærkere

Moderne it-drevet forskning giver en enorm vækst i omfanget af digitale data. De store datamængder betyder at kravene til den infrastruktur, der skal håndtere og beregne på data, også bliver større og større.

Forskningsnettet

Samtidig udløber mandatet for det nuværende danske samarbejde Danish e-Infrastructure Cooperation (DeiC) med udgangen af 2019.

Dansk

DeiC-bestyrelsen er forlænget til udgangen af 2019

Dansk

Styrelsen for Forskning og Uddannelse og Rektorkollegiet under Danske Universiteter har forlænget aftalegrundlaget for DeiC indtil udgangen af 2019.

På den baggrund har direktør Hans Müller Pedersen fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse besluttet også at forlænge bestyrelsens periode til udgangen af 2019.

Hovedparten af bestyrelsesmedlemmerne har accepteret forlængelsen og fortsætter dermed i bestyrelsen. Eneste undtagelse er direktør Malou Aamund, Google Danmark, der på grund af nye opgaver forlader bestyrelsen med udgangen af april 2018.

Udvalg ser på DeiCs fremtid

Dansk

Mandatet for DeiC (Danish e-Infrastructure Cooperation) i den nuværende form udløber med udgangen af 2016. Inden 1. juli 2016 skal der indgås en aftale om, hvorvidt og hvordan aktiviteterne skal føres videre.

Til det arbejde har Rektorkollegiet under Danske Universiteter nedsat et udvalg under ledelse af rektor Mads Tofte, IT-Universitetet.

Rektorkollegiets udvalg ventes at vende tilbage til Styrelsen for Forskning og Innovation med et oplæg. DeiCs bestyrelse ser det som en positiv udvikling, at universiteterne har engageret sig i området.

Strategisk mål: Sikre at DeiCs aktiviteter er kendte og anvendes bredt

Udbredelse af kendskabet skal ske i tæt samarbejde med universiteterne.

Delmål

  • Sikre en positiv udvikling i kendskab og tilfredshed
  • Aktivt involvere CAB-strukturen i den fortsatte udvikling og forankring af aktiviteterne
  • Fortsat samarbejde med universiteterne om kommunikation
  • Bidrage til community-dannelse omkring e-infrastruktur gennem arrangementer og tjenester
  • Udbrede det generelle kendskab til vigtigheden for dansk forskning af eScience og e-infrastruktur
Dansk

Strategisk mål: Vedligeholde og videreudvikle en fundingplatform for forskningens e-infrastruktur

DeiC ønsker at tilbyde et blivende højt niveau på den nationale e-infrastruktur til gavn for den nuværende og fremtidige forskning. Det kræver en stabil og langtidsholdbar finansiering at sikre den kontinuerte vedligeholdelse, fornyelse og genanskaffelse af e-infrastruktur, der kan leve op til udviklingen inden for såvel forskning som teknologi.

Dansk

Strategisk mål: Udbrede anvendelsen af eScience

Det gælder særligt forskere inden for de humanistiske, samfunds- og sundhedsvidenskabelige områder. Inden for det naturvidenskabelige og tekniske område er der en stærkere tradition for anvendelse af eScience i forbindelse med forskningsprojekter, men også her er der grupper, der kan løftes.

Det vurderes, at der generelt er et stort uudnyttet potentiale for at opnå forskningsresultater gennem anvendelse af eScience, også i forhold til det internationale niveau.

Dansk

Strategisk mål: Sikre opbygning af relationer og e-infrastrukturer til internationalt samarbejde og videndeling

DeiC faciliterer dette samarbejde ved at levere understøttende e-infrastruktur som fx

  • internationale netforbindelser med høj kapacitet
  • internationalt samarbejde om identitetshåndtering
  • services, der gør det let at arrangere online møder og samarbejde

Derudover deltager DeiC aktivt i internationale fora med henblik på at opnå indsigt i den internationale udvikling inden for e-infrastrukturer. Her får DeiC også kendskab til muligheder og udfordringer for danske forskeres adgang til de internationale e-infrastrukturer.

Dansk

Sider

Abonnér på RSS - strategi