mission

Strategi

DeiCs oprindelige mandat fra 2012 er blandt andet baseret på en aftale underskrevet af rektorerne fra de otte universiteter. Det oprindelige mandat udløb ved udgangen af 2016, men blev forlænget til udgangen af 2018. I januar 2019 udgav Uddannelses- og Forskningsministeriet "Strategi for Nationalt Samarbejde om Digital Forskningsinfrastruktur" . Strategien er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra universiteterne og Ministeriet.

Dansk
Abonnér på RSS - mission