Tilsluttede institutioner

Følgende institutioner er tilsluttet forskningsnettet:
 • Capnova A/S
 • Carlsberg Research Center
 • CBS Copenhagen Business School
 • Danmarks Medie og Journalist Højskole
 • Danmarks Tekniske Universitet
 • Dansk Dekommissionering
 • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
 • Det Jyske Musikkonservatorium
 • Det Kongelige Bibliotek
 • Det Kongelige Danske Kunstakademi Billedkunstskolerne
 • Det Kongelige Musikkonservatorium
 • DMI Danmarks Meteorologiske Institut
 • IKAS, inst.for kvalitet og akkreditering i sundhedsvæsenet
 • IT-afdelingen Hørsholm
 • IT-Universitetet
 • Københavns Maskinmesterskole
 • Københavns Universitet
 • Medical Prognosis Institute
 • Miljøministeriet  Kort- og Matrikelstyrelsen CEDi
 • Nota
 • OUH Odense Universitetshospital
 • Region Hovedstaden, Koncern IT -  (Rigshospitalet H:S)  
 • Roskilde Universtitet
 • Statens Arkiver (Rigsarkivet)
 • Statens Museum for kunst
 • Syddansk Universitet
 • SyddanskeForskerparker   
 • UC Absalon
 • VIA UC
 • Aalborg Universitet
 • Aarhus Maskinmesterskole
 • Aarhus Universitet
 • Århus Universitetshospitaler

Tilknyttede kollegier


Institutioner på vej til at blive tilsluttede

 • UC Lillebælt
 • UC Nordjylland

Institutioner, der er på vej til at blive tilsluttede, kan efter aftale benytte visse af DeiCs tjenester.


Mulighed for tilslutning

Universiteter, forskningsinstitutioner, University Colleges, Regioner, andre offentlige institutioner og danske virksomheder med et væsentligt forskningselement samt kollegier med tilknytning til et universitet kan blive tilknyttet forskningsnettet.

Kontakt Martin Bech (telefon 3588 8203) for at høre nærmere om mulighederne for at blive tilknyttet forskningsnettet.


Keywords: