Nationalt Forum for Forskningsdata Management - sammensætning

Formand
Henrik Pedersen

Professor, Institut for Matematik og Datalogi, Det Naturvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet

Medlemmer

Aalborg Universitet

Kåre Lehmann Nielsen

Lektor, Institut for Kemi og Biovidenskab, Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet 

Bo Bai

Chefkonsulent, AAU It Services - Infrastrukturservices

Karsten Kryger Hansen

Specialkonsulent, Universitetsbiblioteket

Aarhus Universitet

Anne Marie Pahuus

Prodekan for forskning, Faculty of Arts

Christian Storm Pedersen

Centerleder, lektor, Center for Bioinformatik (BiRC), Faculty of Science and Tehnology

Anne-Marie Bach

Fuldmægtig, AU Forskning og Eksterne Relationer - Erhvervssamarbejde og Teknologioverførsel, Emdrup

Søren Christensen

Drifts- og teknologichef, AU IT og Digitale Medier - Drift og Teknologi

Copenhagen Business School

Lars Nondal

Chefkonsulent, Biblioteket

Mareike Buss

Videnskabelig assistent og ekstern lektor

Danmarks Tekniske Universitet

Michael Rasmussen

Sektionsleder, Sektionen for fag-it, Afdelingen for IT Service

Gitte Bruun Jensen

Bibliotekschef

Andrew Cranfield

Teamleder, i-konsulenter, Afdelingen for Innovation og Sektorudvikling

Paula Martinez Lavancy

Projektmedarbejder,  Bibliometri og Data Management, Afdelingen for Innovation og Sektorudvikling       

Falco Hüser

Projektmedarbejder,  Bibliometri og Data Management, Afdelingen for Innovation og Sektorudvikling

IT-Universitetet

Jens Christian Godskesen 

Head of Department

Københavns Universitet

 

Lene Offersgaard

Senioringeniør, Center for Sprogteknologi, Det Humanistiske Fakultet

Nicole Schmitt

Lektor, Danish Arrhythmia Research Centre, Biomedicinsk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Susanne den Boer

Research Adviser, Office of Research and Innovation, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Roskilde Universitet

Henning Klarlund

Specialkonsulent, Jura, Ph.d. og Forskningsservice (JuPF), Universitetsadministrationen

Syddansk Universitet

Peter Bjødstrup Jensen

Datamanager, OPEN - Odense Patient data Explorative Network, Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Anne Gerdes

Lektor, Institut for Design og Kommunikation, Det Humanistiske Fakultet

Asger Væring Larsen

Specialkonsulent, Forsknings- og Analysesektionen, Universitetsbiblioteket

Lone Ladegaard Laursen 

Funding rådgiver, TEK Innovation, Det Tekniske Fakultet

Det Kongelige Bibliotek, København

Anders Sparre Conrad

Specialkonsulent, Digital infrastruktur og Service

Det Kongelige Bibliotek, Aarhus

Bjarne S. Andersen

vicedirektør, It Udvikling og Infrastruktur

Ellen V. Knudsen

Områdedirektør, Universitetsbiblioteksområdet

Rigsarkivet

Anne Sofie Fink Kjeldgaard

Områdeleder, Dansk Data Arkiv, Formidling af it-arkivalier og forskningsdata

Mette Hall-Andersen

Områdeleder, Indsamling af myndighedsdokumentation og forskningsdata

Sekretariat

Diba Markus

Projektleder, datamanagement, DeiC ledelsessekretariat

Rene Belsø

Koordinator, datamanagement, DeiC ledelsessekretariat