Skip to main content

Vedtægter for Dansk e-Infrastruktur Samarbejde (DeiC)

I forbindelse med vedtagelse af Strategi for Nationalt Samarbejde om Digital Forskningsinfrastruktur december 2018 og forlængelse af interimsbestyrelsen i 2020 er DeiCs vedtægter ændret af Styrelsen for Forskning og Uddannelse, Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Last updated:
Mon, 09/06/2021 - 21:29