Nyheder

19/10/17 – En fælleseuropæisk interessegruppe om måling og validering af netværks ydeevne holder møde i København i november. Hvordan måler man performance på et netværk? Og hvordan sikrer man, et ens netværk leverer den ønskede ydeevne? De spørgsmål beskæftiger gruppen SIG-PMV (Special...
11/10/17 – Global Network Architecture er et bud på, hvordan forskningsnet kan forbindes internationalt på en standardiseret måde. En gruppe teknikere fra forskningsnet rundt om på kloden er gået sammen om at definere en standard for, hvordan netværk kan sammenkobles. Bag Global Network...
09/10/17 – På onsdag holder Københavns Universitetsbibliotek workshop om digital fotogrammetri og supercomputere. Med digital fotogrammetri kan man ud fra billeder danne en digital model af et objekt. Det kan for eksempel være et arkæologisk fund, som derefter kan vises som en...
05/10/17 – DMPonline er et gratis værktøj til at skrive datamanagementplaner med. Anders Sparre Conrad fortalte om DMPonline på DeiC konference 2017.Et nyt værktøj hjælper forskere med at skrive...
02/10/17 – PRACE har offentliggjort den 16. ansøgningsrunde om regnetid på samarbejdets supercomputere. Næsten 1,9 milliarder kernetimer er i puljen, når PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) uddeler regnekraft på nogle af de største supercomputere i Europa. Forskere fra...
29/09/17 – Nyhedsbrev fra DeiC, Danish e-Infrastructure Cooperation, september 2017. Med dette nyhedsbrev siger vi tak til deltagere, talere og sponsorer ved DeiC konference 2017. Find mere fra konferencen på Twitter, Facebook og LinkedIn. Endvidere introducerer vi den nye formand for...
28/09/17 – Projektet Dellingr giver nordiske forskere mulighed for at anvende supercomputere i andre nordiske lande. Forskere på danske universiteter kan gratis trække på supercomputere i de øvrige nordiske lande. Det sker som led i projektet Dellingr fra NeIC (Nordic e-...
20/09/17 – Det bliver muligt at følge konferencen via video og på Twitter. Selvom man ikke har mulighed for at deltage i DeiC konference 2017, kan man alligevel følge med i en del af aktiviteterne. NORDUnet leverer streaming, så interesserede kan følge spor 1 over nettet....
19/09/17 – Et nordisk projekt skal gøre det lettere for ansatte ved universiteter i Norden at opnå digitale kompetencer. Det kan ske, enten ved at de deltager i undervisning i et af de nordiske lande med rejsestipendier, eller ved at undervisere med økonomisk støtte erlægger undervisning der...
19/09/17 – Den nye formand for Nationalt Forum for Forskningsdata Management vil arbejde for, at institutionerne opbygger en velfungerende praksis for datamanagement. "Jeg vil arbejde for, at Nationalt Forum for Forskningsdata Management bidrager til at sikre, at de penge som bliver bevilget...

Sider