Nyheder

21/02/19 – Det nordiske kodesamarbejde, CodeRefinery, er en af de første tjenester i WAYF til at udnytte integration mellem WAYF og udenlandske tjenester. DeiCs logintjeneste Where Are You From (WAYF) kan nu give kodeinteresserede adgang til det nordiske samarbejde: CodeRefinery. Via din...
19/02/19 – Tre online-kurser om vigtigheden af data management i forskning ligger nu klar til brug - gratis, på engelsk og med illustrative cases fra danske forskningsmiljøer. Inden for rammerne af Danmarks Nationale Data Management Forum har de danske universiteter udviklet e-learning-...
18/02/19 – I denne podcast om supercomputing i Danmark kan du høre lektor Kristoffer Laigaard Nielbo fra Aarhus Universitet fortælle, hvordan han sammen med sit team udnytter anonymisering af data til spændende humanistiske forskningsprojekter. En af de første udfordringer, der møder...
11/02/19 – Politikkerne er på plads, og Danmarks Nationale Data Management Forum er forankret på institutionerne. Nu handler det om at sprede det gode budskab til forskerne. Gennem de sidste tre år har Danmarks Nationale Data Management Forum arbejdet med at bygge et solidt fundament til at...
01/02/19 – Login-tjenesten WAYF runder 3.000.000 logins i januar. Året er startet godt for login-tjenesten WAYF (Where Are You From). Januar 2019 var nemlig den første kalendermåned, hvor tjenesten blev benyttet til mere end tre millioner logins. WAYF er Danmarks identitetsføderation for...
31/01/19 – I marts afholder NeIC et fire-dages træningsarrangement, der skal uddanne dataforvaltere ud fra FAIR-principperne. FAIR, der i datasammenhæng betyder findable, accessible, interoperable og re-usable, er en række principper for ensartet datahåndtering på tværs af videnskaber,...
29/01/19 – Komiteen bag årets DeiC konference er netop nedsat. I de kommende måneder vil programkomiteen udarbejde det faglige program for konferencen, der finder sted den 30.-31. oktober 2019 i Fredericia på Trinity Hotel og Konference Center. Komiteen består af følgende medlemmer:...
29/01/19 – Nyhedsbrev fra DeiC, Danish e-Infrastructure Cooperation, januar 2019. Så er vi klar med årets første nyhedsbrev med månedens vigtigste DeiC-begivenheder. Det seneste år har repræsentanter fra universiteterne og Styrelsen for Forskning og Uddannelse arbejdet på at formulere en...
22/01/19 – NeIC inviterer i april til ideudvikling om åbne samarbejder om de vigtige e-infrastrukturløsninger. NeIC, det nordiske samarbejde for leverandørerne af digital forskningsinfrastruktur, annoncerer, at de til april vil udsende en åben invitation til at indsende ideer til nye e-...
21/01/19 – Fra årsskiftet har videokonferencesystemet Zoom afløst Avaya Scopia, der nu lukker og slukker. Den beslutning vil styrke dine digitale mødemuligheder i fremtiden. Begrundelsen for at sende Avaya Scopia på pension er, at løsningen efterhånden har for mange svagheder til at være en...

Sider