Supercomputere

DeiC stiller tre nationale supercomputere til rådighed for danske forskere: Abacus 2.0 hos SDU, Computerome hos DTU og Kulturarvsclusteret hos Det Kgl. Bibliotek.

Supercomputere anvendes inden for såkaldt High Performance Computing (HPC). De kan anvendes inden for alle forskningsområder: En supercomputer kan finde de genetiske sammenhænge, der giver kræftsygdomme - og måder at kurere dem. Finde de data, der kan advare om katastrofale vejrsituationer, så følgerne kan mindskes. HPC kan finde mønstre i litterære værker, analysere store mængder af data fra internettet og meget mere. HPC finder strukturer i data og giver nye forskningsresultater.

DeiC Nationale HPC Center, SDU

Det nationale HPC Center på Syddansk Universitet i Odense med computeren Abacus 2.0 er specielt designet til at tilgodese et bredt spektrum af dansk forsknings beregningsbehov.

DeiC Nationale HPC Center, SDU

DeiC Nationale LifeScience Supercomputer, DTU

Supercomputeren på DTU Risø kaldet "Computerome" er specielt designet til anvendelse af forskere på life-science-området. Forskning på dette område stiller særlige krav til såvel omfanget af online data som overførselshastighed mellem storage og beregningsdel, og til omfanget af fysisk lager tæt på beregningselementerne.

DeiC Nationale LifeScience Supercomputer, DTU

DeiC Nationale Kulturarvscluster, Det Kgl. Bibliotek

DeiC Nationale Kulturarvscluster ved Det Kgl. Bibliotek i Aarhus giver forskere inden for samfundsfag og humaniora adgang til fire petabyte digitaliseret kulturarv: Radio/tv, websider og avisartikler.

DeiC Nationale Kulturarvscluster, Det Kgl. Bibliotek