Gå til hovedindhold

National FAIR-strategi

I 2019 offentliggjorde Uddannelses- og forskningsstyrelsen en strategi for nationalt samarbejde om digital forskningsinfrastruktur, hvori data management baseret på FAIR principperne er et væsentligt initiativ i strategien, og skal ses som et første dansk nationalt svar på det Europæiske åbne data-direktiv (PSI-direktivet) krav om, at der skal udarbejdes nationale politikker for tilgængeliggørelse af forskningsdata i overensstemmelse med FAIR-principperne.

I 2021 blev en strategi for data management baseret på FAIR principperne udgivet af DeiC’s data management team. Strategien indeholder forslag til konkrete indsatser indenfor en række overordnede områder, og er basis for det nuværende arbejde med implementering af FAIR strategien.

I 2022 blev en følgegruppe nedsat af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS) med det opdrag at følge implementeringen af FAIR strategien på de danske universiteter og andre offentlige forskningsinstitutioner. Følgegruppen etablerede fem arbejdsgrupper målrettet henholdsvist data management politikker og forskerstøtte, data management infrastruktur, finansiering, kompetencer og sikkerhed. Over 60 eksperter fra forskellige fagmiljøer fra de danske universiteter, fonde og diverse offentlige og private organisationer har deltaget i arbejdet. Du kan læse deres rapport her.

I 2022 forlængede Uddannelses- og Forskningsstyrelsen mandatet for arbejdet i to år frem.

Til højre på denne side, vil du kunne læse mere om de involverede parter i arbejdet, leverancer hidtil, mandatet for arbejdet fremadrettet, samt relevante artikler og blogs relateret til arbejdet.

Hvis du vil vide mere

Hvis du er interesseret i at vide mere, er du velkommen til at henvende dig til leder for data management, Anne Sofie Fink, eller akademisk medarbejder Sandra Boerman.

Revideret
09 maj 2023