Gå til hovedindhold

Samarbejde og projekter

DeiC indgår i en række internationale samarbejder og projekter for at kunne understøtte udviklingen i det nationale samarbejde med teknisk og politisk viden og kompetencer baseret på den internationale udvikling.

EuroHPC Joint Undertaking (JU)

EuroHPC JU er et initiative mellem EU, de europæiske lande og private partnere om at udvikle et supercomputing økosystem i verdensklasse i Europa.

NeIC

NeIC (Nordic e-Infrastructure Collaboration) er et nordisk samarbejde om supercomputere og øvrig e-infrastruktur. NeIC er en distribueret organisation sammensat af tekniske eksperter fra supercomputercentre i de nordiske lande. Læs mere her.

EuroCC2

EuroCC2 projektet skal konsolidere resultaterne fra det forudgående EuroCC1 projekt og sikre større udbredelse af HPC-brug blandt danske virksomheder og i offentlig administration. Projektet startede 1. januar 2023 og har en varighed på 3 år. Projektpartnerne er AU, KU, DTU, AAU og DeiC. Læs mere om på EuroCC2 projektet her.

PUHURI

PUHURI er et fællesnordisk projekt, der skal håndtere ressourceallokeringen til LUMI. Det er et treårigt projekt, som startede i maj 2022. Håbet er på sigt at få flere europæiske anlæg koblet på, så der bliver en fælles europæisk indgang til ressourceallokering til alle de europæiske HPC-anlæg. Aktuelt undersøges det, hvordan man bedst kan integrere de danske anlæg med PUHURI. Læs mere om PUHURI her. 

EPICURE

Formålet med EPICURE-projektet er at styrke den faglige support og maksimere udnyttelsen af ekspertkompetencer i Europa. Projektet sigter mod at etablere en effektiv organisation, der letter vidensdeling og målrettede udviklingsinitiativer. EuroHPC prioriterer oprettelsen af en samarbejdsstruktur mellem europæiske enheder for at sikre en supportstruktur, der strækker sig på tværs af de forskellige anlæg under EuroHPC (single point of contact). Bevillingen til projektet blev tildelt i 2023, og DeiC trådte ind som partner samme år. Implementeringen af arbejdspakkerne bliver påbegyndt i 2024. Læs mere om EPICURE her.

CodeRefinery

CodeRefinery fungerer som et knudepunkt for FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable) softwarepraksisser. Det fokuserer i øjeblikket på de nordiske/baltiske lande, men sigter mod at udvide ud over denne region. CodeRefinery har til formål at fungere som et fællesskabsprojekt med støtte fra akademiske organisationer. Læs mere her.

Revideret
25 apr 2024