Gå til hovedindhold

Aktiviteter i DM Forum regi

Det Nationale Forum for Forskningsdata Management (DM Forum) er omdrejningspunkt for den nationale erfaringsudveksling og samarbejde om afdækning og udvikling af kompetencer og ressourcer på data managementområdet.

Aktiviteterne i DM Forum medfinancieres af DEFF og DeiC og fordeler sig på:

  • Et nationalt niveau - de tværgående aktiviteter i DM Forum. På tværs af institutioner arbejdes med emner, der er af interesse for flere institutioner, fx modeller for datamanagement support services, udvikling af guidelines  og skabeloner til udvikling af datamanagementpolitikker. Aktiviteterne defineres og besluttes på DM Forum møder, og har fastlagt timebudget, deadlines og leverancer.
  • Et lokalt niveau - aktiviteter ifm. etablering og drift af institutionslokale støttefunktioner dedikeret til forskningsdata management. Tilskud er betinget af, at den lokale aktivitet løbede afrapporteres til DM Forum, samt at resultater af aktiviteten stilles til rådighed for institutionerne i DM Forum.
  • Train-the-Trainers - et fælles kompetenceudviklingsforløb (DM Forum aktivitet med særskilt budget) primært for universiteternes og bevaringsinstitutionernes nøglepersoner på datamanagementområdet.
Revideret
01 dec 2021