Gå til hovedindhold

Økonomi og årsrapporter

Bestemmelserne om DeiCs økonomi fremgår Finanslovens paragraf § 19.45.02.og tekstanmærkning 217.

Aktiviteterne finansieres på forskellig vis ud fra følgende overordnede fordeling:

  • Forskningsnettet og de relaterede tjenester betales af de tilsluttede institutioner.
  • Tjenester, der ikke direkte er relateret til Forskningsnettet (Zoom, Panopto, mfl.) er betalingstjenester, der afregnes efter institutionernes brug af tjenesten
  • DeiC modtager en årlig bevilling via Finansloven. 
    • Et grundbeløb svarende til beløbet modtaget i 2018 inklusive aktiviteterne omkring det Koordinerende Organ for Registerforskning
    • Beløbet derudover matches 1-1 af universiteterne samlet
  • I 2023 modtog DeiC desuden et beløb via Forskningsreserven til aktiviteter relateret til kvantecomputing.

Årsrapporter

Betalingsmodel for Forskningsnettet

Driften af forskningsnettet og de tilhørende ydelser er 100% brugerfinansieret af de tilsluttede institutioner. Prisen er baseret på de tilsluttede institutioneres årsomsætning og antal forbindelser.

Betalingsmodel for Computing og Storage

Universiteterne og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen indgik i 2019 en aftale om at dele betalingen til den nationale investering i computing- og storage-området 50/50. Betalingsmodellen for universiteternes del er fastlagt ved en fordelingsnøgle mellem universiteterne, der baserer sig på 85% på universiteternes forskningsbevillinger (interne + eksterne) og 15% på STÅ-indtægter. Beregningerne baserer sig på universiteternes statistisk beredskab, hvor nye tal offentliggøres medio året.

Revideret
11 jul 2024