Gå til hovedindhold

Analyserapport: Digital infrastruktur til forskning i verdensklasse 2025

Rapport analyserer digital infrastruktur til forskningsformål i Danmark og en række sammenlignelige lande.

DeiC har efter anmodning fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse og Rektorkollegiet udarbejdet en analyserapport om digital infrastruktur til forskning med fokus på tre områder:

  1. En behovskortlægning med udgangspunkt i en vurdering af forskernes nuværende behov samt en vurdering af behovene i et fem-ti-årigt perspektiv.
  2. Et benchmark af nationale løsninger i en række sammenlignelige lande, herunder organiseringsmodel og økonomi.
  3. En analyse af den europæiske udvikling på området.

Rapporten er leveret til Styrelsen for Forskning og Uddannelse den 20. december 2017, og vil være en del af det vidensgrundlag, der skal danne baggrund for drøftelser om en fælles strategi for det nationale e-infrastruktur-samarbejde for perioden 2019-2029.

Analyserapporten kan hentes her:

 

Revideret
11 jul 2024