Gå til hovedindhold

EOSC

European Open Science Cloud (EOSC) samler interessenter, initiativer og datainfrastrukturer med en vision om at opbygge en samlet infrastruktur for forskningsdata og forskerrettede tjenester baseret på FAIR principperne.
Billede
eosc
Foto: EOSC

Ambitionen for European Open Science Cloud er, at europæisk infrastruktur skal kunne tilgås og benyttes på tværs af landegrænser og fagområder i et web af FAIR data og tjenester.

I regi af EOSC finansieres projekter som har det formål at fremme Open Science og FAIR principperne. DeiC deltager i EOSC Association og i flere EOSC-projekter.

EOSC Association

EOSC Association er den juridiske enhed bag et EOSC-partnerskab, som institutioner i Europa kan melde sig ind i. DeiC er af Undervisnings- og Forskningsministeriet udpeget til at være dansk “mandated member” og repræsenterer Danmark i associationen. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen deltager i EOSC Steering Board.

DeiC deltager i varierende grad sammen med universiteterne i en række Horizon Europe projekter tilknyttet EOSC.

FAIR-IMPACT

EOSC-projektet FAIR-IMPACT identificerer og designer praktiske løsninger, retningslinjer og rammer for at realisere en EOSC af FAIR data og tjenester. Vejen til at nå målet er at støtte implementeringen af FAIR værktøjer og tjenester på tværs af videnskabelige samfund på europæisk, nationalt og institutionelt niveau. Der arbejdes for at forbinde viden på tværs af videnskabelige domæner omkring persistente identifikatorer (PID), metadata og ontologier, metrikker samt certificerings- og interoperabilitetsaspekter. Projektet startede den 1. juni 2022 og samler 28 partnere fra 11 lande. FAIR-IMPACT projektet indeholder 7 arbejdspakker: 

Fra vores deltagelse i FAIR-IMPACT indsamler, udnytter og deler vi ny viden om FAIR praksis til gavn for forskningsprojekter og samarbejde nationalt.

Projektet uddeler støtte for FAIR implementering gennem kald.

SKILLS4EOSC

Skills4EOSC samler erfaringer fra nationale, regionale, institutionelle og tematiske Open Science (OS) og datakompetencecentre fra 18 europæiske lande med det mål at forene det nuværende kompetenceopbyggende landskab til et fælles og betroet paneuropæisk økosystem. Målet er at fremskynde opkvalificeringen af europæiske forskere og datamanagere inden for FAIR og Open Data, intensiv-data science og Scientific Data Management. Fra dansk side deltager AU, AAU, CBS, DTU, SDU, KB og DeiC.

Skills4EOSC projektet indeholder 9 arbejdspakker:

  • WP1 – Project management
  • WP2 – OS career profiles, skillsets, and material: landscaping, certification & QA
  • WP3 – OS training for evidence-based policy and public administration
  • WP4 – Curricula and learning paths for Open Science ready Institutions
  • WP5 – OS skills for RIs and thematic communities
  • WP6 – Professional Networks for lifelong learning
  • WP7 – European Competence Centres and user support networks
  • WP8 – Synergies, stakeholder engagement, advocacy, and communications
  • WP9 – Ethics requirements

SKILLS4EOSC kontakten i DeiC er René Belsø (Rene.Belso@deic.dk).

Det samlede danske bidrag (42 PM) er beskedent er og fordelt på flere Work Packages, Tasks fordelt på de 7 danske deltagere (AU, AAU, CBS, DTU, SDU, KB, DeIC). Dette gør at udbyttet ved deltagelse primært vil være lokalt, men hvor såvel projektets indhold som den danske deltagelse vil kunne være et godt udgangspunkt for et eventuelt nationalt samarbejde om Data Stewardship og data management kompetence, som fx i forlængelse af den nationale FAIR strategi.

SUBMERSE

Submerse forener infrastrukturudbydere og forskere i et fælles forskningsprojekt. Det primære formål med projektet er at udnytte havbundens internetkabler som sensorer til registrering af havbevægelser. Projektet installerer måleinstrumenter på udvalgte steder langs kablerne for at indsamle data af interesse for forskellige forskningsområder, såsom fysisk oceanografi, marin biologi og seismologi.

En særlig udfordring ved denne form for dataindsamling er behovet for hurtig offentliggørelse af store mængder data til forskere, eksempelvis inden for områder som tsunami-varslingssystemer. Samtidig skal data filtreres for potentielt følsomme oplysninger, såsom militære anvendelsesområder, og der skal etableres passende lagringsmetoder. Denne viden om nye teknologier er til gavn for danske forskere og interessant for institutioner som GEUS (Geological Survey of Denmark and Greenland), samt de geovidenskabelige afdelinger på Aarhus Universitet og Københavns Universitet.

DeiC leder Data Lifecycle-opgaven og udarbejder Horizon Europe's krævede Data Management Plans (DMP'er). DeiC koordinerer også datahåndtering mellem de tekniske og forskningsrelaterede opgaver og samarbejder med Ethics and Security-opgaven. Ud over dette fremmer projektet samarbejdet mellem DeiC og nordiske og europæiske forskningsnetværksudbydere.

EOSC-ENTRUST

DeiC deltager som medlem af EUDAT i EOSC-ENTRUST projektet som har til formål at forbedre den måde, Europa håndterer følsomme data på. Projektet ledes af ELIXIR og EUDAT og samler partnere fra 15 europæiske lande i tre år.

EOSC-ENTRUST vil oprette et netværk af sikre forskningsmiljøer kaldet Trusted Research Environments (TREs) og udvikle en plan for, hvordan forskere kan dele og analysere data sikkert. Disse miljøer, som også kendes under betegnelserne Safe Processing Environments eller Data Safe Havens, sikrer privatliv og lovmæssig overholdelse, når man arbejder med fortrolige oplysninger ved bl.a. at akkreditere udvalgte forskere med adgang, logge aktiviteter og begrænse og kontrollerer hvilke informationer der kan forlade det sikrede computermiljø.

I øjeblikket er der mangfoldige systemer og procedurer for håndtering af disse miljøer i Europa, hvilket gør det udfordrende for forskere og udbydere at samarbejde. EOSC-ENTRUST stræber efter en mere ensartet tilgang ved at samarbejde på tværs af landegrænser og vedtage fælles standarder og retningslinjer. Projektet vil udvikle en vejledning til integration af teknologier og regler og teste dem i forskellige forskningsområder. Endelig vil EOSC-ENTRUST arbejde på at udbrede kendskabet til disse forskningsmiljøer og udvikle retningslinjer for deres langsigtede anvendelse. Samarbejde med lignende projekter sikrer, at forskere kan arbejde sikkert og effektivt med følsomme data i fremtiden

Kontakt: 

Rene Belsø, Data Management Consultant, rene.belso@deic.dk  Jakob Bech Petersen, Coordinator for activities related to sensitive data, jakob.bech@deic.dk

 

Hvis du vil vide mere

Kan du tilmelde dig DeiCs nyhedsbrev, som jævnligt indeholder EOSC relaterede nyheder eller melde dig ind i EOSC Danmark koordineringsforum.

Du er velkommen til at kontakte leder af datamanagement i DeiC, Anne Sofie Fink.

Revideret
19 jun 2024