Gå til hovedindhold

Forskningsnet og tilknyttede tjenester

Forskningsnettet er udviklet til at opfylde de krav som forsknings- og uddannelsesverdenen stiller til et robust netværk, hvilket på mange måder gør det til noget helt andet end en kommerciel internetopkobling.

Forskningsnettet forbinder de danske universiteter og forskningsinstitutioner direkte med hinanden, med de andre forskningsnet i verden og med internettet generelt. Det betyder, at der er en række fordele ved at anvende forskningsnettet fremfor en almindelig opkobling hos en kommerciel internetudbyder.

  • Overkapacitet
  • Lav forsinkelse
  • Garanti for kvaliteten hele vejen
  • Internationalt samarbejde
  • Platform for test, udvikling og medbestemmelse
  • Adgang til tjenester

Overkapacitet

Kommercielle netleverandører optimerer deres infrastruktur med henblik på at udnytte udstyr og linier så effektivt som mulig, og et af værktøjerne er overbooking i deres backbone-netværk. Det er helt i orden, og ganske nødvendigt for at klare sig i konkurrencen mellem udbyderne.

Hos forskningsnettet er vores net designet efter andre kriterier: Hvis et forskningsprojekt pludselig får brug for at overføre en stor mængde data på kort tid, skal der være plads til det. For os er en pludselig fordobling af trafikken fra 3- til 6Gbps ikke et DoS-angreb, men en del af en daglig virkelighed. Det skal der være plads til.

Billede
Fiberkort 2022
Grafik: DeiC

Lysledere til 275 adresser

Forskningsnettet er et højhastighedsnetværk, der forbinder de danske universiteter og forskningsinstitutioner. Nettet har eksisteret siden 1987 og har omkring 90 institutioner tilsluttet.

Nettet er bygget på egne optiske fibre, hvilket i praksis betyder, at opgraderinger er billige eller gratis, at nettet ikke kan aflyttes på afstand og at driftssikkerheden i krisesituationer er meget høj.

Udlandsforbindelserne sker fra de to knudepunkter i henholdsvis Ørestad og Lyngby (hvor der også er forbindelse til det øvrige danske internet via DIX). Herfra udgår en mængde 10 og 100 Gbps-forbindelser til institutionerne ud over landet.

Desuden er der mange direkte forbindelser på kryds og tværs i nettet til understøttelse af interne net på geografisk adskilte lokationer for de enkelte institutioner – særligt i de større byer.

Den internationale trafik fra Danmark går via NORDUnet og GÉANT fra både Lyngby og Ørestad.

Har man derfor en forbindelse på 10Gbps, deler man ikke kapaciteten i backbone med andre brugere. Der er 10Gbps hele vejen, altid!

Lav forsinkelse

Lyset bevæger sig med ca. 200.000km/s i lyslederfibre. Jo mere snørklede veje trafikken sendes og jo flere stykker netværkudstyr den passerer, jo større bliver forsinkelsen.

I sit netværksdesign er forskningsnettet optimeret efter at opnå den kortest mulige forsinkelse med de mest direkte veje og mindst muligt udstyr på vejen.

I en lokal og national sammenhæng betyder det at det f.eks. kan give mening at have spejlede disk-systemer længere fra hinanden end med traditionelle netløsninger, og på internationalt plan kan f.eks. musikere i København optræde live med musikere i Prag eller New York, hvor video og lyd sendes over forbindelser med høj båndbredde og lav forsinkelse – noget som ikke kan lykkes på samme måde med kommercielle netværk.

Garanti for kvaliteten hele vejen

Når man køber en traditionel internetforbindelse, kan man som regel få garanti for båndbredden og tjenestekvaliteten i udbyderens eget net, men der er ingen garanti for, hvordan det ser ud resten af vejen ud til dem, man kommunikerer med.

Forskningsnettet ser det derimod som sin opgave at sikre kvaliteten helt til den anden ende, både på det routede internet og dedikerede punkt-til-punkt-forbindelse. Såvel i Danmark som internationalt. 

Internationalt samarbejde

Konstruktionen med et særligt netværk til forsknings- og uddannelsesinstitutioner er udbredt i det meste af verden. Gennem organisationer som NORDUnet og GÉANT samarbejder DeiC med tilsvarende nationale forskningsnet og internationale overbygninger.

Sikring af kvalitet og båndbredde for internationale forbindelser, og i øvrigt samarbejde om en række tjenester internationalt, muliggøres af dette internationale samarbejde.

Platform for test, udvikling og medbestemmelse

Da DeiC selv driver forskningsnettet, kan vi give forskere adgang til udstyret. Dermed kan forskere inden for it og netværk afprøve teorier og udføre eksperimenter på dele af infrastrukturen. Det er helt unikt for forskningsnettet, at brugerne på den måde kan få adgang til maskinrummet.

Når du tilslutter dig forskningsnettet, bliver du også en del af et fællesskab, hvor du kan få indflydelse på udviklingen. Forskningsnettet er designet til dig og dine behov, hvilket medfører, at du kan blive hørt og kan fortælle hvad, der giver værdi for dig og din institution.  

Adgang til tjenester

Når du tilslutter dig forskningsnettet, så åbner det også for en hel verden af tjenester, der udvikles til at understøtte forskning og undervisning.  

Et eksempel er tjenesten eduroam, der lader studerende og ansatte i uddannelsessektoren logge ind på alle trådløse netværk, der indgår i samarbejdet. Men du kan også anvende tjenester indenfor informationssikkerhed, storage, videokonference og meget mere.

Kontakt os

Hvis du vil vide mere så kontakt Martin Bech, der er chef for forskningsnettet, eller den generiske postkasse hos DeiC. Herefter vil vi kontakte dig for at få afklaret detaljerne.

Revideret
19 dec 2023