Gå til hovedindhold

Mandatperiode 2023 - 2025

I december 2022 afleverede FAIR-følgegruppen og arbejdsgrupperne en rapport om indsatsområderne til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, som derefter forlængede FAIR-følgegruppens mandat, og udarbejdede et kommissorium for den nye mandatperiode. I første omgang strakte mandatet sig til slutningen af 2024, men grundet forsinkelser løber 2. mandat periode nu indtil slutningen af 2025.

Læs de enkelte leverancer, kommissorier samt rapporter for mandatperioden 2023-25 på Zenodo, via dette link: 

Revideret
27 maj 2024