Gå til hovedindhold

Om DeiC

Danish e-infrastructure Consortium (DeiC) har til opgave at udvikle og koordinere samarbejde om digital forskningsinfrastruktur mellem universiteter, der er omfattet af universitetsloven.

DeiCs vision er, at forskere ved de danske universiteter skal have adgang til en digital infrastruktur, der muliggør forskning og uddannelse på højt internationalt niveau.

Øvrige relevante institutioner med uddannelses- og forskningsaktiviteter kan deltage i samarbejdet efter godkendelse af DeiCs bestyrelse.

DeiC træffer beslutning om udvikling og drift på følgende områder:

  1. Fælles forskningsnetværk for de danske universiteter og øvrige relevante uddannelses- og forskningsinstitutioner. 
  2. Fælles digitale infrastrukturtjenester for de danske universiteter og øvrige relevante uddannelses- og forskningsinstitutioner. 
  3. Fælles cyber- og informationssikkerhedsydelser for de danske universiteter og øvrige relevante institutioner.
  4. Fælles beregnings- og lagringsfaciliteter for de danske universiteter, herunder tildeling.

Derudover har DeiC til opgave at:

  • udvikle en strategi for håndtering af forskningsdata og nationale datalagre.
  • forvalte og udmønte midler til national digital forskningsinfrastruktur.
  • koordinere deltagelse i nationale og internationale samarbejder om digital forskningsinfrastruktur.
  • rådgive uddannelses- og forskningsministeren og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen om digital forskningsinfrastruktur.

DeiCs bestyrelse består af medlemmer på ledelsesniveau fra de otte danske universiteter, der alle har mandat fra eget universitet. Derudover udpeger Rektorkollegiet en bestyrelsesformand for DeiC. Den daglige ledelse udføres af direktør Gitte Julin Kudsk, som er udpeget af bestyrelsen.

DeiCs juridiske grundlag er beskrevet i bekendtgørelse BEK 615 af 26/05/2023.

DTU er værtsuniversitet for DeiC og bistår DeiC administrativt og juridisk. Medarbejderne i DeiC er ansat på værtsuniversitetet.

Medarbejderne har primært kontor på DTU og Aarhus Universitet, men også personer på Københavns Universitet og Syddansk Universitet.

Samarbejder og projekter

DeiC indgår i en række nationale og internationale samarbejder og projekter. Læs mere under de respektive fagområder.

Direktøren kan uden forudgående godkendelse fra bestyrelsen indgå aftaler med en økonomisk ramme på op til 200.000 kr. Bestyrelsesforperson og direktør kan i enighed uden forudgående godkendelse fra bestyrelsen indgå aftaler med en økonomisk ramme på op til 500.000 kr.

Revideret
11 jul 2024