Status for DeiCs aktiviteter

CEO Steen Pedersen, DeiC
 
Revideret 10/12/15