Gå til hovedindhold

Nationale HPC-anlæg

Universiteterne og DeiC samarbejder om etablering og drift af det nationale HPC landskab, der skal sikre den nødvendige og tilstrækkelige beregningskraft til dansk forskning nu og i fremtiden. Universiteterne varetager drift og udvikling, mens DeiC har en koordinerende rolle.

Det nationale HPC-landskab består af fem forskellige typer af supercomputere samt en brugerflade.

DeiC Interactive HPC

Billede
DeiC Interactive HPC
Foto: DeiC

Ved DeiC Interactive HPC, også tidligere kendt som Type 1, er der fokus på interaktive beregningsressourcer og let tilgang for nye brugere. Denne type er i national sammenhæng en ny anlægstype, der henvender sig til de brugere, der ikke har stor erfaring med beregninger på store anlæg. Typisk, når den enkelte forskers egen computer ikke er tilstrækkelig på grund af mangel på regnekraft, storage eller memory.

Erfarne brugere kan blandt andet anvende denne anlægstype til at arbejde med R statistik, men også til prototyping og idéudvikling, ligesom det vil kunne være studerendes første møde med HPC-anlæg. Det er forventningen, at denne HPC-type vil være med til at øge anvendelsen af HPC i forskningen for en række nye brugere.

Anlægget drives af et konsortium bestående af SDU, AAU og AU. Det er eScience Centeret på SDU og CLAAUDIA på AAU, der stiller ressourcerne til rådighed, mens AU varetager supporten og hjælper nye brugere i gang.

DeiC Interactive HPC tager imod brugere nu.

Læs mere om adgangen til DeiC Interactive HPC her og læs om aktiviteter og services her.

DeiC Throughput HPC

Billede
DeiC Throughput HPC
Foto: DeiC

Denne anlægstype har typisk et stort antal kerner som kan være et mix mellem kosteffektive og beregningseffektive enheder. DeiC Throughput HPC, også tidligere kendt som Type 2, har også evnen til at håndtere store mængder af data og fokus på høj sikkerhed. I forhold til udregninger indenfor sundhedsvidenskab, tekniske simuleringer, kemi, fysik og bioinformatik i bred forstand, vil der ofte være krav om HPC-anlæg med fokus på høj ”throughput performance”.

Anlægget drives af et konsortium bestående af AU, DTU og KU. Computerressourcerne leveres af Computerome 2, der ejes i fællesskab af DTU og KU, af GenomeDK på Aarhus Universitet, og af Sophia, som drives af DTU.

DeiC Throughput HPC er allerede nu klar til at tage imod de første brugere.

Få adgang til DeiC Throughput HPC her.

DeiC Large Memory HPC 

Billede
DeiC Large Memory HPC
Foto: DeiC

Denne type HPC, tidligere kendt som Type 3, har fokus på løsning af problemer, med en struktur, der ikke nemt eller effektivt kan distribueres mellem mange computernoder. Dette er en anlægstype, som er karakteriseret ved typisk relativt få kerner med adgang til et stort globalt adressérbart hukommelsesområde. Anvendelsen er eksempelvis indenfor visse områder af klassisk kemi, fysik, signalbehandling med eksempelvis håndtering af store matrixproblemer og kvantekemi.

Anlægget drives af SDU og tager også imod brugere.

Læs mere om DeiC Large Memory HPC her.

LUMI Capability HPC

Billede
LUMI Capability HPC
Foto: DeiC

LUMI  er den europæiske pre-exascale supercomputer LUMI. LUMI står for "Large Unified Modern Infrastructure", og skal placeres i CSC's datacenter i Kajaani, Finland. LUMI er én af tre pre-exascale supercomputere, som skal bygges som en del af det europæiske EuroHPC projekt.

DeiC koordinerer den danske deltagelse i EuroHPC og danske forskeres adgang til at regne på LUMI. Bag LUMI står et konsortium af 8 lande. Konsortielandene i LUMI er Finland, Belgien, Tjekkiet, Danmark, Estland, Holland, Norge, Polen, Sverige og Schweiz.

LUMI er financieret 50 pct. af EuroHPC Joint Undertaking og 50 pct. af konsortium landene. Danmark kan bruge 3 pct. af ressourcerne på LUMI.

Læs mere om LUMI.

Billede
Nationale HPC anlæg
Foto: DeiC

 

Revideret
04 jul 2024