Gå til hovedindhold

Adgang til HPC Sandkasse

For at give flest muligt adgang til HPC, og får at højne kompetencerne hos nye brugere, tilbydes der også regnetid på en såkaldt "sandkasse"-del af de nationale ressourcer.

Planen er, at alle med tilknytning til de danske universiteter skal kunne få adgang til de forskellige nationale HPC-ressourcer. Formålet er nemlig at give adgang til både testkørsel, studenterprojekter, projekter, hvor man er ved at forberede en større ansøgning om regnetid og også adgang til regnetid i forbindelse med bachelor- og specialeprojekter, samt til undervisningshold i mindre omfang. På den måde har flere mulighed for at stifte bekendtskab med HPC, og få en forståelse for, hvordan det kan bruges i forskning. Alt sammen for at udvikle potentielle brugeres HPC-kompetencer.

Ansøgning 

Der vil oftest være ”uge-til-uge-behandling” af ønsker om regnetid på "sandkassen", så hvis du er interesseret, skal du blot skrive din ansøgning med det samme.

Der er mulighed for at få hjælp til at skrive din ansøgning fra Front-Office på dit universitet.

Ansøg om adgang til HPC Sandkasse her.

Din ansøgning skal indeholde følgende:

  1. Hvem skal have adgang? (Navn og stilling, f.eks. master studerende, PhD, adjunkt, professor mv.) 
  2. Hvor er ansøgeren fra? (Universitet og Institut/Afdeling) 
  3. Hvilke type HPC ønskes der adgang til? (Type 1-5
  4. Hvor meget CPU/GPU tid skal der bruges? (Det kan være CPU core Hours eller GPU-core hours. Er du tvivl om dette, kan du kontakte dit lokale Front Office, der kan hjælpe med at afklare dette.)
  5. Hvor meget diskplads skal du bruge (i MB)? (Spørg dit lokale Front Office, hvis du er i tvivl). 
  6. En kort beskrivelse af projektet. 

I alt må ansøgningen maksimalt fylde 750 anslag inkl. mellemrum.

Ressourcerne i HPC Sandkassen

På de danske nationale HPC-ressourcer er der afsat 5 pct. på alle anlæg (Figur 1), som kan bruges som "sandkasse", og som derfor kan tildeles til kortvarige projekter, tests, studenterprojekter, engangs projekter og lignende. 

Billede
Resource segmentation at national HPC-centers
Foto: DeiC

Figur 1. Den grønne HPC Sandkasse (5%) til testkørsler. Uddannelses- og Forskningsministeriets engagement i DeiC betaler for den venstre røde og grønne del af figur 1 (Type 1-4). De 8 universiteter betaler for 1-8 i figuren (Type 1-4). Ud over de i figuren illustrerede ressourcer i DK tilføjes de nationale ressourcer ved LUMI i Finland (Type 5, ej vist).

De 5 pct. er fordelt mellem de 5 nationale HPC typer i Danmark som vist i Figur 2. 

Billede
Total HPC resources for Sandbox applications
Foto: DeiC

Figur 2. HPC Sandkasse (5%) fordelt på Type 1-5. Totale HPC ressourcer til Sandkasse-ansøgninger.

Revideret
31 maj 2024