Gå til hovedindhold

HPC Forum

HPC Forum er etableret som et rådgivende organ i DeiC med reference til DeiCs bestyrelse.

HPC Forum skal via sin rådgivning stimulere og styrke udviklingen af fælles nationale tjenester og aktiviteter på HPC-området ud fra princippet om, at investeringer i digital infrastruktur til forskning og uddannelse skal koordineres, udnyttes og drives effektivt. 

HPC Forum skal medvirke til at skabe større sammenhæng mellem den internationale udvikling og danske aktiviteter på lokalt og nationalt niveau. 

Medlemmer

DeiCs bestyrelse udpeger op til to personer fra hvert universitet efter indstilling fra universitetet. Formanden udpeges af bestyrelsen blandt medlemmerne efter indstilling fra gruppen.

HPC Forum sammensættes af personer med to forskellige profiler: 

  • En person med forskningsbaggrund og grundig teknisk kendskab til HPC 
  • En erfaren HPC bruger

Medlemmerne udpeges for en 2-årig periode. Medlemmerne fastlægger desuden i fællesskab den endelige udformning af kommissoriet. Kommissoriet skal godkendes af DeiCs bestyrelse.

HPC Forum oktober 2020
Aalborg Universitet    
Teknisk nøgleperson Lars Sørensen, Digitaliseringschef laso@its.aau.dk
Forskningserfaring Kåre Lehmann Nielsen, professor, Institut for Kemi og Biovidenskab kln@bio.aau.dk
Aarhus Universitet    
Teknisk nøgleperson Dan Søndergaard das@genome.au.dk
Forskningserfaring Søren Besenbacher besenbacher@clin.au.dk
Syddansk Universitet    
Teknisk nøgleperson Claudio Pica pica@cp3.sdu.dk
Forskningserfaring Hans Jørgen Jensen hjj@sdu.dk
RUC    
Teknisk nøgleperson og forskningserfaring Thomas Schrøder tbs@ruc.dk
CBS    
Teknisk nøgleperson Lars Nondal ln.lib@cbs.dk
Forskningserfaring Carsten Sørensen cs.fi@cbs.dk
IT-Universitetet    
Teknisk nøgleperson og forskningserfaring Martin Aumüller maau@itu.dk
Københavns Universitet    
Teknisk nøgleperson Erik Bjørnager Dam erikdam@di.ku.dk
Forskningserfaring Piotr Jaroslaw Chmura piotr.chmura@cpr.ku.dk
DTU    
Teknisk nøgleperson Sven Karlsson, DTU Compute svea@dtu.dk
Forskningserfaring Thomas Bligaard, DTU Energi tbli@dtu.dk
DeiC    
  Eske Christiansen eske.christiansen@deic.dk
  Rene Jacobsen rene.jacobsen@deic.dk

Referat fra HPC Forum

Læs mere

Revideret
01 nov 2022