Gå til hovedindhold

Professor, Niels Ole Finnemann

Abstract

Digitaliseringen er i disse år trådt ind i en ny fase. De seneste år er der efter kvalificerede skøn  produceret mere information end i hele menneskehedens hidtidige historie. Digitale medier produceres overalt. Vi skanner hele verden fra det ydre rum til kroppens indre og alt derimellem. Voksende befolkningsgrupper bidrager til den daglige produktion af digitale materialer der tjener en stadig mere forskelligartet vifte af behov. Samfundslivet udspiller sig i stigende grad i stadig flere digitale genrer på digitale medieplatforme. Digitalt fødte materialer bliver et stadig vigtigere, ofte unikt, historisk kildemateriale.

Vi får flere og mere forskelligartede, ofte ’messy’ – ikke parametriske –  digitale materialer og vi får stadig flere forskellige søge- og præsentations redskaber.

Ikke alle disse materialer er af blivende værdi, men mange er både for forskningen, virksomhederne, borgerne, og offentlige institutioner.

Denne udvikling rummer således store udfordringer til selektion, kuratering, bevaring, analyse- og vidensformidling i alle fagvidenskaber.  Men den udfordrer også vores arkiv- og biblioteksvæsen og de eksisterende forskningsinfrastrukturer. Hvordan kan vi beskrive de svulmende og heterogene datamaterialer og hvorledes vi skal organisere det 21. århundredes digitale vidensressourcer og vidensformidling? Hvem og hvordan afgør vi hvilke datamaterialer, der er bevaringsværdige, hvordan sikrer vi den fornødne oparbejdning og metadatering og løbende udvikling af software til analyse og fremvisning, så vi undgår en voksende mængde af døde databrønde?

About:

Niels Ole Finnemann. Dr. Phil. Professor ved det Informations Videnskabelige Akademi, Københavns Universitet siden 2014. Tidl. Professor MSO ved Aarhus Universitet. Leder af Netlab under DigHumLab Danmark, 2011-2014, Leder af Center for Internetforskning, Aarhus Universitet 2000-2010.

Medlem af redaktionskomiteen for det danske internetarkiv, netarkivet.dk 2005-2010. Medlem af det Norske Forskningsråds fagkomite for samfundsvidenskab 2010-2013. Advisory Board DASISH 2011-2014.

Har blandt andet skrevet Tanke, Sprog og Maskine - En teoretisk analyse af computerens symbolske egenskaber. (disputats 1994). Internettet i medieistorisk perspektiv (2005) samt publiceret i internationale fagtidsskrifter.

Revideret
14 dec 2015