Nationalt Forum for Forskningsdata Management - sammensætning

Formand
 • Anders Sparre Conrad

Specialkonsulent, Forskerservice, Københavns Universitetsbibliotek

Medlemmer

Aalborg Universitet

 • Kåre Lehmann Nielsen

Lektor, Institut for Kemi og Biovidenskab, Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet 

 • Bo Bai

Chefkonsulent, AAU It Services - Infrastrukturservices

 • Karsten Kryger Hansen

Specialkonsulent, Universitetsbiblioteket

 • Ellen Knudsen

Fuldmægtig, Universitetsbiblioteket

Aarhus Universitet

 • Anne Marie Pahuus

Prodekan for forskning, Faculty of Arts

 • Christian Storm Pedersen

Centerleder, lektor, Center for Bioinformatik (BiRC), Faculty of Science and Tehnology

 • Anne-Marie Bach

Fuldmægtig, AU Forskning og Eksterne Relationer - Erhvervssamarbejde og Teknologioverførsel, Emdrup

 • Søren Christensen

Drifts- og teknologichef, AU IT og Digitale Medier - Drift og Teknologi

Copenhagen Business School

 • Lars Nondal

Chefkonsulent, Biblioteket

 • Mareike Buss

Informationsspecialist, Forskningdata Management Støtteenheden, Biblioteket

Danmarks Tekniske Universitet

 • Michael Rasmussen

Sektionsleder, Sektionen for fag-it, Afdelingen for IT Service

 • Gitte Bruun Jensen

Bibliotekschef

 • Andrew Cranfield

Teamleder, i-konsulenter, Afdelingen for Innovation og Sektorudvikling

 • Katrine Flindt Holmstrand

Projektmedarbejder,  Bibliometri og Data Management, Afdelingen for Innovation og Sektorudvikling

 • Falco Hüser

Projektmedarbejder,  Bibliometri og Data Management, Afdelingen for Innovation og Sektorudvikling

 • Paula Martinez Lavancy

Projektmedarbejder,  Bibliometri og Data Management, Afdelingen for Innovation og Sektorudvikling       

IT-Universitetet

 • Jens Christian Godskesen 

Head of Department

Københavns Universitetet

 • Lene Offersgaard

Senioringeniør, Center for Sprogteknologi, Det Humanistiske Fakultet

 • Nicole Schmitt

Lektor, Danish Arrhythmia Research Centre, Biomedicinsk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

 • Susanne den Boer

Research Adviser, Office of Research and Innovation, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

 • Thomas Schlichting

Specialkonsulent, informationssikkerhed, Koncern-IT

Roskilde Universitet

 • Henning Klarlund

Specialkonsulent, Jura, Ph.d. og Forskningsservice (JuPF), Universitetsadministrationen

Syddansk Universitet

 • Anne Gerdes

Lektor, Institut for Design og Kommunikation, Det Humanistiske Fakultet

 • Asger Væring Larsen

Specialkonsulent, Forsknings- og Analysesektionen, Universitetsbiblioteket

Det Kongelige Bibliotek

 • Katrine Düring Davidsen
 
 • Katrine Hofmann Gasser
 
 • Michael Svendsen

Specialkonsulent, Københavns Universitetsbiblioteks forskningsstøtteenhed

Rigsarkivet

 • Anne Sofie Fink Kjeldgaard

Områdeleder, Dansk Data Arkiv, Formidling af it-arkivalier og forskningsdata

 • Mette Hall-Andersen

Områdeleder, Indsamling af myndighedsdokumentation og forskningsdata

Sekretariat
 • Diba Markus

Projektleder, datamanagement, DeiC ledelsessekretariat

 • Rene Belsø

Koordinator, datamanagement, DeiC ledelsessekretariat